Categorieën
Actueel in werkgeluk

Plezier en betekenis in werk

In 2023 ervaren we meer betekenis en plezier in ons werk. Dit zien Arie Pieter Veldhoen van de MonitorGroep en Onno Hamburger van de Gelukkig Werken Academy en mederedacteur van het Handboek Werkgeluk in de resultaten van het Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2023. Goed nieuws, want deze factoren staan niet op zichzelf en zijn verweven met andere factoren die werkgeluk kunnen maken of breken.

Werkgeluk gestegen in 2023

plezier op het werk

Onno Hamburger heeft werkgeluk in 2010 voor het eerst gemeten, toen nog met een relatief eenvoudige vragenlijst. Het gemiddelde werkgelukcijfer kwam toen op 7,3 uit. Dit cijfer blijkt redelijk stabiel. De afgelopen coronajaren kwam uit het Nationaal Werkgeluk Onderzoek een gemiddeld werkgelukcijfer van 7,2. In 2023 steeg dat naar 7,3. Een betekenisvolle en significante stijging, volgens Arie Pieter Veldhoen, die sinds 2000 werkgelukonderzoek doet bij de MonitorGroep.

Werkgeluk of werkplezier?

Laten we eerst even kijken naar de begrippen werkgeluk en werkplezier. Ze worden weleens als inwisselbaar gebruikt, maar zijn dat niet. Voor de duidelijkheid: in dit artikel kijken we naar plezier in je werk als onderdeel van werkgeluk.

Werkgeluk is breder dan alleen werkplezier. De MonitorGroep destilleerde uit onderzoek naar werkgeluk het model ‘De 8 van werkgeluk‘, waarin naast plezier ook verbinding, autonomie, competentie, zingeving en waardering een rol hebben. Ook voldoening en vertrouwen zijn in dit model opgenomen.

Werkplezier en zingeving of de betekenis van werk zijn dus beiden te zien als ingrediënten van werkgeluk.

Plezier

‘Plezier is in 2023 ten opzichte van 2022 harder gestegen dan het werkgeluk als geheel. Het lijken kleine verschillen, maar omdat we landelijk meten, betekent het dat veel meer mensen meer plezier in hun werk hebben en dat is heel betekenisvol voor organisaties’, zegt Onno Hamburger. ‘En moet je nagaan, wat dat betekent voor mensen. Als je dat doortrekt naar landelijke cijfers, dan zijn dat enorme getallen.’

plezier en betekenis in werk

Arie Pieter Veldhoen: ‘Vooral op de sfeer op het werk scoren we hoger. Daar vragen we expliciet naar en daar zien we nu mensen positiever over oordelen.’ Belangrijk, want uit ditzelfde onderzoek blijkt dat leuke collega’s het vaakst worden genoemd als antwoord op de vraag wat het belangrijkste is voor werkgeluk.

Zingeving

De zingeving die mensen ervaren in hun werk, is ook gestegen. Het is heel interessant om daar op in te zoomen.

Onno: ‘Leidinggevenden zijn zich gemiddeld meer bewust van de betekenis van hun werk omdat zij daar vanuit hun positie in de organisatie meer mee bezig zijn. Zij hebben niet altijd door dat dit voor medewerkers minder het geval is.’

werkgeluk in het onderwijs

Arie Pieter: ‘Het verschilt ook per sector, hoeveel zingeving mensen ervaren. In het onderwijs bijvoorbeeld scoren medewerkers heel hoog op zingeving. Dat is heel begrijpelijk omdat zij de hele dag in contact zijn met de leerlingen waar ze hun werk voor doen. In andere sectoren is zingeving minder in beeld.’ Als we weten dat het ervaren van de betekenis van je werk werkgeluk kan verhogen, is het waardevol om te kijken naar hoe je de ervaring van de betekenis van werk kunt versterken. Daar komt de vertaling naar de praktijk van pas.

Interessant?

In de online Mastermind op 20 november 2023 voor leden van Netwerk Werkgeluk ontvangen we Onno Hamburger en Arie Pieter Veldhoen als gast. Zij delen meer details over de ontwikkelingen in werkgeluk in Nederland. Speciaal voor het Netwerk gaan we dieper in op de cijfers rondom plezier en betekenis in werk en de implicaties daarvan voor bouwen aan werkgeluk in de praktijk. Ook gaan we dieper in op de verbanden die deze twee factoren hebben met de andere onderdelen van de 8 van werkgeluk.

Aan de slag met plezier en betekenis in werk, die thema’s diepen we tijdens onze live Meetup op 14 december verder uit en gaan we in de te bespreken praktijkverhalen over werkgeluk terugzien.

Deze Mastermind en meetup zijn exclusief toegankelijk voor leden van Netwerk Werkgeluk.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk