Algemene voorwaarden

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk.

Netwerk Werkgeluk is er voor professionals en we werken op basis van vertrouwen met elkaar samen. Daarom kunnen we eenvoudige en vriendelijke algemene voorwaarden hanteren.

Dit zijn ze:

1. Altijd de eerste 14 dagen opzeggen mogelijk

Je kunt altijd de eerste 14 dagen na aanmelding weer opzeggen. Geen discussie, je hoeft geen reden te noemen. Je krijgt je je volledige lidmaatschapsgeld terug. Als je een welkomstpakket ontving, stuur dit dan binnen 14 dagen na opzegging retour. Doe je dit niet op tijd? Dan ontvang je het lidmaatschapsgeld min de waarde van het welkomstpakket terug.

2. Je lidmaatschap is persoonlijk

a) Een regulier lidmaatschap van Netwerk Werkgeluk is altijd persoonlijk.

b) Het organisatielidmaatschap is aan één vaste persoon gekoppeld. Dit lid is verantwoordelijk voor betaling, communicatie met het Netwerk en nakoming van de voorwaarden van het lidmaatschap. Omdat het een organisatielidmaatschap is, mag deze persoon bij elke bijeenkomst een collega, vakgenoot of relatie meenemen zonder extra kosten.

3. Opschorten is mogelijk

Kun je langere tijd niet deelnemen, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof of ziekte? Neem dan even contact op. Het is mogelijk om je lidmaatschap op te schorten tijdens zwangerschapsverlof of ziekte, vanaf een periode van afwezigheid van 1 maand. Kom je weer terug? Dat vinden we fijn! Meld dat je weer mee gaat doen en het resterende deel van je lidmaatschap kun je gewoon gebruiken.

4. Lidmaatschap overdragen bij nieuwe baan kan

Krijg je een andere baan? Je kunt je lidmaatschap overdragen aan een collega. Informeer Netwerk Werkgeluk tijdig, zodat je collega ook tijdig de uitnodigingen kan ontvangen.

5. Je lidmaatschap opzeggen

Je wordt lid voor een vol jaar vanaf het moment van aanmelden. Wanneer je jaarlidmaatschap eindigt, staat altijd op je factuur. Na dat jaar volgt verlenging met een jaar, tenzij je een maand voor het einde van je lidmaatschap opzegt, schriftelijk of per mail. Van je opzegging krijg je altijd een bevestiging, zodat je zeker weet dat deze ontvangen is.

6. Wat doen we bij overmacht?

Als een activiteit van Netwerk Werkgeluk door overmacht niet door kan gaan, halen we dat op een ander moment in of we zorgen voor een (digitale) oplossing.

7. Vragen en opmerkingen zijn welkom

Als je een opmerking, tip of een vraag hebt, neem dan contact op met Nancy Peeters. Dat kan bijvoorbeeld via het contactformulier of per mail. Doe dat ook als er iets niet naar wens is. Dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Nancy Peeters

Netwerk Werkgeluk

Nancy Peeters