Categorieën
Het nut van werkgeluk

Mensen, hoe kom je eraan en hoe hou je ze vast?

Mensen. Ze zijn cruciaal in je organisatie. Want zonder mensen geen medewerkers om klanten te bedienen, projecten uit te voeren, resultaten te behalen. Dat werkgeluk relevant is voor mensen én voor een goede bedrijfsvoering, constateerde we eerder al. Uit nieuw onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat het in rap tempo moeilijker is geworden om nieuw personeel aan te trekken. Ook het vasthouden van personeel is moeilijker geworden.

Vasthouden personeel is een kunst

exit

Om met het vasthouden van personeel te starten: dat is volgens werkgevers in de periode 2021-2022 duidelijk moeilijker geworden dan in de jaren daarvoor. In de periode 2019-2020 gaf 5,9% van alle bevraagde werkgevers aan dat zij dit lastig vonden. In de periode 2021-2022 is dit verdubbeld naar 11% van de werkgevers. Daarbij zijn er verschillen tussen sectoren. Het valt op dat met name grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) het hier moeilijk mee hebben: daar geldt dit voor 24,9% van de organisaties.

Sectoren als zakelijke dienstverlening (6,3%) en onderwijs (8,7%) zeggen dat zij het hier het minst moeilijk mee hebben. In een sector als zorg en welzijn is dit juist heel moeilijk: 19,4% van de werkgevers zegt dat zij echt moeite hebben met het vasthouden van medewerkers. Zorgelijk, want wie gaat straks nog de roosters in de zorg volmaken of de post rondbrengen?

Aantrekken, nog niet zo makkelijk

Het vinden van nieuwe medewerkers is eigenlijk voor elke sector moeilijker geworden. Over alle sectoren gemiddeld genomen is het deel van de werkgevers dat het aantrekken van personeel moeilijk vindt, grofweg verdubbeld: van 24,3% in 2019-2020 tot 49,3% van de werkgevers in 2021-2022. Wetende dat dit percentage in de periode 2011-2016 schommelde tussen de 6,4 en 11,6%, laat zien hoe enorm deze groei is. Of organisaties groot of klein zijn, dat blijkt voor de moeite die ze hebben om nieuwe medewerkers te vinden niet veel verschil te maken. Kort gezegd: voor de helft van de werkgevers is dit nu moeilijk.

personeel vinden en vasthouden

Opvallend is dat sectoren die het relatief makkelijk vinden om medewerkers vast te houden, het niet altijd makkelijk vinden om ze aan te trekken. Het onderwijs is hiervan een mooi voorbeeld. Hoewel in deze sector een laag percentage van de werkgevers zegt dat zij lastig nieuwe medewerkers vinden, heeft meer dan de helft van de werkgevers in het onderwijs moeite om nieuwe mensen aan te trekken.

Wat werkt?

Enkele jaren geleden waren er sectoren waar de arbeidsmarkt bijzonder krap werd. Nu dit voor alle sectoren en de helft van de werkgevers lijkt te spelen, moeten we kijken hoe we zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden. Wat werkt daarbij?

De SER stelde al maatregelen voor om meer mensen aan het werk te krijgen en meer uren te laten werken. Dat is nog niet zo simpel, maar is natuurlijk te proberen. Meer werken financieel aantrekkelijker maken en toegang tot kinderopvang verbeteren kan op korte termijn helpen, stelt zij. Op termijn het werk in zorg en onderwijs aantrekkelijker maken door regeldruk te verminderen, is ook een voorstel dat zij deed.

inchecken

Regeldruk verminderen is een prima start om autonomie te vergroten.Vanuit professionals in werkgeluk is er nog veel meer mogelijk. Werkgevers die ruimte geven om jezelf te ontwikkelen, je sterke kanten in te zetten, je uitnodigen om je verbonden te voelen, dát zijn aantrekkelijke werkgevers.

Medewerkers die lekker in hun vel zitten, zijn niet alleen minder vaak ziek. Ook in de tijd dat zij aanwezig zijn, zijn ze productiever en effectiever. Zeker fijn als je als werkgever niet steeds vacatures op moet vullen en makkelijker mensen aan kunt trekken als dat wel nodig is. Aantrekkelijk werkgeverschap helpt zeker. Maar als je wilt voorkomen dat je nieuwe collega’s net zo hard de deur weer uitlopen als ze binnenkwamen, doe dit dan altijd in combinatie met aandacht voor werkgeluk. Want mét werkgeluk hebben medewerkers meer waarde.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk