Categorieën
Het nut van werkgeluk

De waarde van werkgeluk: hoe werkt dat?

Waarom zou je eigenlijk aan de slag moeten gaan met werkgeluk? Wat is de waarde van werkgeluk voor een organisatie en voor de mensen die er werken? Dat zijn vragen die professionals in werkgeluk regelmatig krijgen. Het is niet alleen belangrijk om dan te kunnen vertellen over de positieve effecten van werkgeluk, maar ook om te begrijpen hoe zij ontstaan.

Wat is de waarde van werkgeluk?

waarde van werkgeluk

Bovenstaande reactie vond ik kortgeleden op nu.nl onder een artikel over werkgeluk. Ik voelde een steek in mijn hart bij de gedachte dat Wim misschien wel 50 jaar tegen zijn zin gewerkt heeft.

Want geluk op het werk, het kan en het is van waarde. Er zijn intussen stapels onderzoek gedaan naar de effecten van positieve emoties en geluk op het werk, bevlogenheid en betrokkenheid, werktevredenheid en vitaliteit.

Over deze effecten en hoe ze tot stand komen, hadden we kort geleden met leden van Netwerk Werkgeluk een online mastermind. In dit artikel vatten we de belangrijkste conclusies hieruit samen. Voor leden is een uitgebreidere beschrijving terug te vinden in de Kennisbank. Voor wie meer wil lezen, is hoofdstuk vier van het World Happiness Report 2013 een interessante start. Laten we hieronder kijken waarom we voor de Wimmen in onze organisaties met werkgeluk aan de slag zouden moeten gaan of blijven.

Intrinsieke waarde van geluk

Naast dat er allerlei voordelen zijn voor organisaties die met werkgeluk aan de slag gaan, is er misschien wel één argument dat er het meest toe doet: lekker in je vel zitten en gelukkig zijn, is intrinsiek van waarde. Je kunt er bedragen en percentages aan koppelen, maar gewoon gelukkig zijn, is dat niet wat je voor jezelf en anderen wenst? De tijd die je in je leven hebt, kun je maar één keer besteden. Als je dan toch moet werken om voor inkomsten te zorgen, waarom zou je dat dan niet doen op een plek waar je fijne mensen om je heen hebt, iets kunt doen wat ertoe doet, jezelf kunt ontwikkelen?

vrienden op het werk

We kunnen werkgeluk zien als een middel om andere doelen zoals hogere productiviteit te bereiken, maar ook gewoon als doel op zich. Werkgeluk is van waarde.

Hoe draagt werkgeluk bij aan goede resultaten?

Vaak spreken we over werkgeluk als middel om andere doelen te bereiken: hogere productie, lager verzuim, betere klanttevredenheid. Maar hoe ontstaan die effecten nou?

Effecten positieve emoties

Werkgeluk gaat vaak gepaard met positieve emoties. Positieve emoties dragen bij aan een sterker immuunsysteem, verminderen de kans op hart- en vaatziekten en vergroten de kans op een sneller herstel bij ziekte. Mensen met relatief veel positieve emoties hebben zelfs een 35% lagere kans om de komende 5 jaar te overlijden. Dit zijn effecten die de afgelopen jaren veelvuldig in wetenschappelijk onderzoek zijn gevonden.

Effecten via betere gezondheid

Alleen al door deze positieve effecten op gezondheid zie je dat medewerkers met meer positieve emoties een hogere productiviteit kunnen halen. Zij vallen minder vaak uit door ziekte en door meer aanwezigheid kunnen zij meer werk verzetten. Vitale medewerker kunnen ook net een tandje harder lopen of langer volhouden. Dit zorgt rechtstreeks voor een beter resultaat voor de organisatie: meer omzet, meer productie, meer winst.

Meer oplossingen door werkgeluk

Positieve emoties versterken veerkracht en werken motiverend. Veerkracht en motivatie zijn belangrijk om te kunnen doorzetten als het tegenzit. En waar gaat nou alles altijd van een leien dakje?

Medewerkers met meer positieve emoties zullen langer proberen om een oplossing te vinden als zij een probleem tegenkomen. Zij zijn meer gemotiveerd om een goed resultaat te behalen.

gemotiveerde medewerkers

Gelukkige mensen zijn vaak beter in staat om nieuwe informatie te verwerken en te integreren. Dat bevordert creativiteit en innovatie. Zeker in branches waarin het van belang is om een beter of nieuwer product te leveren dan je concurrent, is dit van belang. Maar ook in branches die oplossingen zoeken om met minder mensen toch hetzelfde werk gedaan te krijgen, kan dit een belangrijke bijdrage zijn aan succes.

Sociale aspecten van werkgeluk

Vriendschap op het werk kan heel goed bijdragen aan werkgeluk én aan een beter resultaat. Gelukkigere mensen hebben betere sociale relaties. Ook op het werk is dit een voordeel: met meer gelukkige mensen in een team, zie je een sterkeren sociale cohesie. Collega’s werken beter samen. En dit merkt de klant in een beter resultaat. Een hogere klantloyaliteit is het resultaat dat voor de organisatie telt.

De waarde van werkgeluk: doen dan maar?

De waarde van werkgeluk is voor de Wimmen van deze wereld groot. Voor de organisaties waar Wimmen werken ook. Aan de slag met werkgeluk, doen dan maar?

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk