Categorieën
Update Netwerk Werkgeluk

Je bemoeien met werkgeluk, moet je dat willen?

’Het streven naar werkgeluk kan geen kwaad.’

Deze uitspraak doen Ruut Veenhoven en Ad Bergsma in het Handboek Werkgeluk. Maar doen we daar ook verstandig aan? Hoe verhoudt werkgeluk zich tot levensgeluk? Mág een werkgever zich eigenlijk wel met levensgeluk bemoeien?

Tijdens de mastermind ‘Inzetten op levensgeluk of werkgeluk?’ bespraken de leden van Netwerk Werkgeluk een aantal stellingen rond deze vragen. We gebruikten kennis uit onderzoek over werkgeluk en onze eigen kennis en praktijkervaring om met elkaar te sparren over deze thema’s. Dat leverde inspirerende gesprekken op. In dit artikel lees je enkele interessante conclusies.

Is werkgeluk wel belangrijk?

Als professionals in werkgeluk zijn we misschien wel geneigd om het belang van werkgeluk te overschatten. Werkgeluk heeft zeker impact op hoe gelukkig je je voelt in het algemeen.

Andersom is de impact waarschijnlijk groter: je levensgeluk heeft een grotere invloed op je werkgeluk. Ongelukkige mensen zullen niet snel gelukkig zijn in hun werk.

Wat maakt productief?

Levensgeluk draagt sterker bij aan productiviteit dan werkgeluk. Zo levert levensgeluk een sterkere bijdrage aan het verbeteren van prestaties en het verminderen van verloop en verzuim van werkgeluk.

Gelukkig zijn vergroot de kans op bevredigend werk en een hoger inkomen, hoewel vaak gedacht wordt dat het andersom werkt.

Aandacht voor werkgeluk of voor levensgeluk?

Moeten we dan wel willen bijdragen aan werkgeluk? Of is aandacht voor levensgeluk belangrijker? Hoe je het ook bekijkt, werk is en blijft een belangrijk deel van ons leven. En als we ons daar ongelukkig in voelen, kan dat grote invloed hebben op ons geluk als geheel.

Toch moeten we wel de mens als geheel blijven zien. Want de collega is ook buiten het werk een mens, met hobby’s die energie geven of problemen die energie kosten. Levensgeluk en werkgeluk, kun je dat eigenlijk nog wel los van elkaar zien?

Bemoeien met geluk, mag dat?

In een tijd waarin werk en privé voor veel mensen door elkaar lopen, is deze vraag actueler dan ooit: in hoeverre gaat het een werkgever eigenlijk aan hoe het privé met medewerkers gaat? Mag je daar als werkgever wel iets van vinden en je mee bemoeien? Wanneer is het bemoeien en is dat eigenlijk wel het goede woord?

Als een medewerker bijvoorbeeld moeite heeft om een goede balans tussen werk en privé te vinden, dan kan dat ook effect hebben op hoe iemand op het werk in zijn of haar vel zit. Dat maakt het voor werkgevers relevant. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bijvoorbeeld wordt daarom medewerkers de mogelijkheid geboden om met een coach ook over dit soort onderwerpen te spreken.

Medewerkers die zich vrij voelen om over dit soort onderwerpen met hun leidinggevende en collega’s te praten, zullen sneller de stap zetten om van zo’n aanbod gebruik te maken. Daarom is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen op hun werk, in hun team en in gesprekken met leidinggevenden en HR-collega’s. Want alleen als je weet wat er speelt, kun je mensen wijzen op zo’n mogelijkheid.

Mooi is de conclusie daarom dat er een duidelijk onderscheid is tussen faciliteren en ondersteunen van medewerkers enerzijds en het paternalistische ‘bemoeien’. En dan nog zal iedere medewerker een andere keuze hierin maken. Sommige medewerkers vinden het te ver gaan om op het werk ook privézaken te bespreken. En ondanks al je goede bedoelingen, trek je dan – zoals één van de leden het formuleerde – aan een dood paard.

Adviezen

Waar moet een werkgever zich nou wel en niet mee bemoeien? Ad Bergsma en Ruut Veenhoven geven in het Handboek Werkgeluk een paar mooie adviezen aan organisaties over dit vraagstuk:

  1. Ondersteun bij privéproblemen
  2. Help bij het organiseren van het leven (werk-privé-balans, schuldenproblematiek)
  3. Biedt trainingen aan op gebied van geluk, bijvoorbeeld mindfullnesstrainingen

En er was meer

Natuurlijk hebben we in de anderhalf durende mastermind meer uitgewisseld dan dit. Vragen van leden kwamen aan bod en anderen deelden daar hun visie op of hun praktijkervaring. Zo leren we met elkaar en van elkaar. Een uitgebreidere samenvatting delen we met de leden in een whitepaper. Dat doen we na elke mastermind en zo bouwen we een kennisbank op, waar alle leden uit kunnen putten.

Ook aanhaken?

De activiteiten van het Netwerk zijn exclusief voor leden. We hebben ieder kwartaal een online mastermind waarin we dieper ingaan op één onderwerp rondom werkgeluk. En we delen ieder kwartaal onze kennis en ervaring in een meetup (voorlopig ook online). Daarbij zijn ook regelmatig ervaren onderzoekers en deskundigen aanwezig. Zij delen hun recente kennis over werkgeluk. Ook auteurs van recent verschenen boeken over werkgeluk schuiven aan. Zo leren we met elkaar en voor elkaar, houden we onze kennis up to date en kunnen we samen optrekken in wat we graag doen: bouwen aan werkgeluk in organisaties.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.