Categorieën
Werkgeluk

Het is de schuld van de manager (en er is hoop)

‘There is a problem with line managers – they make the people who work for them miserable.’

Zo begint het hoofdstuk over management in het boek van Richard Layard: ‘Can we be happier?‘ Niet echt een opbeurende quote, maar toch zit hier een kern van waarheid in.

De auteur van dit boek, Richard Layard (1934), is een Britse econoom die sinds de jaren ’70 onderzoek doet naar geluk. Zijn werk oogst internationaal waardering en hij is onder andere vanaf 2012 betrokken geweest bij het opstellen van het World Happiness Report van de Verenigde Naties, dat jaarlijks uitkomt.

In dit artikel lees je een aantal interessante bevindingen uit dit boek, die relevant zijn voor wie aan werkgeluk werkt.

Werken maakt ongelukkig

Amerikaans en Brits onderzoek laat zien dat werken voor veel mensen de meest onplezierige activiteit in hun leven is. Als je er dieper in duikt, wordt het nog erger. Uit Brits onderzoek blijkt dat alleen ziek in bed liggen erger gevonden wordt dan werken, in de beleving van medewerkers. Dat is voor professionals die aan werkgeluk werken, een flinke wake up call: er is werk aan de winkel. Maar om te begrijpen wat je dan moet doen, moeten we hier eerst beter naar kijken.

Wat bepaalt dat medewerkers hun werk zo beleven? We moeten ons natuurlijk realiseren dat dit individueel bepaald is: er zijn gelukkig ook veel mensen die juist energie krijgen van hun werk, bevlogen zijn en werken met plezier. En wat energie geeft en wat energie kost, is voor iedereen anders. Maar laten we er toch de grote lijnen even bijpakken.

Leidinggevende maakt ongelukkig

Mensen voelen zich het vaakst ongelukkig als ze samen met hun leidinggevende zijn. Zo’n 40% van de tijd die medewerkers met hun leidinggevende doorbrengen, voelen zij zich ongelukkig.

Dacht je dat je als leidinggevende de inspirator, motivator en aanjager van werkgeluk was? Think again. Sorry, leidinggevenden. Alle ellende op het werk lijkt wel jullie schuld. Maar lees toch maar even door: het is minder eenvoudig dan het lijkt en er is hoop.

Collega’s helpen ook al niet

Laten we eerlijk zijn het is niet allemaal de schuld van de manager. Op nummer twee in de lijst van ongelukkig makend gezelschap staan collega’s. De tijd die we met hen doorbrengen, ervaren we voor ongeveer 30% als ongelukkig. Terwijl we ons in ons eentje zo’n 20% van de tijd ongelukkig voelen. Met onze kinderen, partner of vrienden om ons heen voelen we ons zo rond de 15% van de tijd ongelukkig.

Het kan beter en het moet beter

Ons af te toe ongelukkig voelen, hoort bij het leven. Maar dat mensen relatief vaak ongelukkig zijn op hun werk is toch jammer. Want op zich hóeft werk ons niet ongelukkig te maken.

Werk geeft ons ook een doel, zin in het leven, betekenis. En het zorgt ervoor dat we ons verbonden voelen, bijvoorbeeld met onze collega’s. Het kan beter, het effect dat werk op ons geluk heeft. Het kan beter en het moet beter.

Waarom moet het beter?

Simpel. Als medewerkers beter in hun vel zitten en enthousiast zijn over hun werk, is dat goed voor medewerkers. Dat is geen hogere wiskunde. En er zijn meer dan genoeg aanwijzingen dat meer werkgeluk betere resultaten oplevert voor de organisatie.

Daarbij verliezen we andere stakeholders weleens uit het oog. Meer werkgeluk levert ook meer tevredenheid op voor klanten. Een betere relatie met leveranciers.

Laten we ons vooral realiseren hoe deze vier groepen stakeholders eigenlijk een gezamenlijk belang hebben. Gelukkige medewerkers zijn productiever en dragen dus bij aan een beter resultaat voor organisatie, klant en leverancier. Een tevredener klant is op lange termijn goed voor de bedrijfsresultaten en geeft medewerkers het gevoel zinvol werk te doen. Een tevreden leverancier denkt beter mee om je bedrijfsprocessen zo goed mogelijk te laten lopen, haalt zelf een beter resultaat en kan misschien voor een betere prijs of onder betere voorwaarden leveren. Enzovoorts.

Meer werkgeluk? Goed voor iedereen.

Meer werkgeluk, hoe dan?

Twee factoren blijken het meest relevant. Vooral goede werkrelaties en een interessante werkinhoud hebben invloed op hoe tevreden medewerkers zijn met hun baan.

Daar ligt dan toch voor leidinggevenden een cruciale rol. Want hoe zijn de contacten in je team of afdeling onderling? Hoe betrokken zijn medewerkers bij elkaar en bij het gezamenlijk op te leveren resultaat? Is er belangstelling en aandacht voor elkaar of leeft iedereen langs elkaar heen? Verbinding stimuleren is een belangrijke bijdrage aan werkgeluk. Zeker nu op dit moment veel teams elkaar fysiek minder zien door thuiswerken.

Hoe interessant vinden mensen hun werk? Dat hangt onder ander af van de mate waarin zij hun talenten kunnen inzetten. Als je hierin verbetering kunt aanbrengen vanuit je coachende rol als leidinggevende, lever je niet alleen een bijdrage aan werkgeluk. Ook helpt het gebruiken van je talenten om met werkdruk om te gaan, verbetert de kwaliteit van het geleverde werk en vermindert het ziekteverzuim.

Een manier om dat te doen is jobcraften. Kijk eens met elkaar hoe je de taken en functie van een medewerker zo kunt aanpassen dat die medewerker meer met zijn of haar sterke kanten kan doen, op een manier die ook goed is voor de resultaten van de organisatie. Niet iedereen hoeft altijd precies hetzelfde te doen.

Blijkt dat iemand kwaliteiten heeft die in een andere functie in de organisatie beter tot zijn recht komen, of zelfs buiten de organisatie? Dan is mobiliteit aan de orde en uiteindelijk beter voor alle partijen. Ook dat is aan de leidinggevende om dat op tijd te signaleren en bespreekbaar te maken.

Leidinggevende in sleutelrol

Zo zie je maar. Het staat of valt met het bewustzijn van de leidinggevende. Heb je door dat je eigenlijk een sleutelrol hebt in het werkgeluk van je medewerkers? En welke impact jouw handelen heeft op medewerkers, de resultaten van de organisatie, leveranciers en klanten? Door met medewerkers over werkinhoud en onderlinge relaties in gesprek te zijn, kun je samen heel veel bereiken op gebied van werkgeluk. En samen mooie resultaten halen voor medewerkers, klanten, leveranciers en de organisatie.

Meer hiervan?

Wil je meer weten over hoe je werkgeluk op de werkvloer creëert, aan verbinding in teams werkt en hoe je aan mentale gezondheid en geluk werkt? En heb je een brede interesse in geluk? Dan vind je veel interessants in het recent verschenen boek van Richard Layard, waar dit artikel op geïnspireerd is: ‘Can we be happier?‘.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.