Categorieën
Inspiratie

2 glaasjes water en 2 lessen over werkgeluk

Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Zeker als het een klein ding is dat je raakt, dat het verschil maakt. In werkgeluk is dat niet anders. Je ervaring maakt hoe je je voelt. In dit artikel lees je wat we twintig jaar na dato alsnog kunnen leren over werkgeluk van een team waar ik ooit met veel plezier deel van uitmaakte.

Samen sterk

Jaren geleden had ik de mazzel om in een geweldig team te werken. Zo’n team dat barst van de gemotiveerde collega’s. Gemotiveerd om goede resultaten neer te zetten, gemotiveerd om het goed te doen. We hadden oog voor elkaar. Kenden elkaars sterke kanten. Wisten elkaar te vinden om problemen van klanten samen op te lossen als we er niet alleen uitkwamen. Zo leerden we van elkaar. Er schuurde wel eens wat. Maar altijd met respect voor de onderlinge verschillen, altijd met één doel voor ogen: de klant zo goed mogelijk helpen én goede omzet draaien. Grappig eigenlijk, dat we dat als één doel zagen. Het lijken er twee maar ze zijn niet los van elkaar te zien. Net als in werkgeluk het organisatiebelang en het belang van de medewerker soms verschillend lijken maar uiteindelijk vaak op hetzelfde neerkomen.

Klein gebaar

Een ochtendmens was ik nooit. Het liefst ruilde ik diensten tot ik een zo laat mogelijke had. Ik begon liever om 10 uur dan om 8 uur. Vroeg opstaan, fietsen door een koude stad, slaperig in een volgepropte trein zitten, het was mijn ding niet.

Mijn collega, mijn buddy, wist dat. Hij ruilde diensten met me. En zette trouw iedere dag twee glazen water op mijn bureau, vlak voor ik binnenkwam. Want dan had ik dorst, grote dorst.

Die twee glaasjes water waren het moment waarop ik meestal pas écht wakker werd. Omdat ik wist dat mijn maatje die daar neer had gezet.

Aandacht

Wat een mooi voorbeeld van hoe een klein gebaar veel kan betekenen. Het gaf me zo’n welkom gevoel. Iemand verwachtte me, had op mijn komst gerekend. En had aan me gedacht, wist wat ik nodig had. Zo begon mijn dag altijd positief, ookal ben ik geen ochtendmens.

Rol leidinggevende

Wie vulde die glazen? Mijn maatje of had het team en de leidinggevende hier ook een rol in? Terugkijkend begrijp ik nu dat dit niet alleen een prestatie van die ene collega of van het team was. Er was altijd een leidinggevende die niet alleen op resultaat maar ook op samenwerking stuurde. En die zelf het goede voorbeeld gaf: meedacht, kennis deelde, aandacht had voor wat er persoonlijk bij mensen speelde, wist hoe het met ons ging. Gefocust op resultaat én oprecht betrokken bij het menselijke.

Lessons learned

Ik heb nog vaak aan dit team teruggedacht. Wat werkte er nou zo goed en wat kunnen we hierover leren als je door de bril van werkgeluk kijkt?

Om te beginnen: aandacht werkt. Juist omdat het de ervaring is die je gevoel bepaalt. Aandacht van een leidinggevende en aandacht van collega’s. Laten we er vanuit gaan dat de meeste medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om hun werk goed te doen, wat hebben zij dan nodig om dit ook echt te kunnen waarmaken? Kennis, vaardigheden, een beetje moral support, duidelijkheid over de doelen van de organisatie of het team? Een leidinggevende kan het gesprek hierover openen en stimuleren dat mensen van elkaar leren en er voor elkaar zijn.

Verder: kleine dingen kunnen veel energie geven. Juist door de beleving van de werkomgeving te veranderen, verander je ook het gevoel van medewerkers. Geluk is een gevoel, geen optelsom van de uitkomsten van een checklist. In mijn geval was het een collega die niet één maar twee glazen water neerzette. In het groot is dat bijvoorbeeld: kun je met elkaar in gesprek zijn over wat je vindt van de inrichting van de werkruimte, de roosters, de smaak van de koffie, de aangeboden faciliteiten om je werk te kunnen doen? Het lijkt of het gaat over satisfiers en dissatisfiers, waarvan we vaak zeggen dat ze weinig invloed hebben op werkgeluk maar wel op werktevredenheid. Toch maakt het uit hóe je het gesprek hierover voert: in het gesprek bouw je relatie, geef je aandacht en bouw je samenwerking en verbinding. En geef je mensen het gevoel dat ze grip kunnen uitoefenen op hun werk en hun omgeving.

Als je de twee lessen wilt samenpakken: de kern zit ‘m in het gesprek. Bespreek wat er nodig is, hoe, voor wie en wanneer. Zo bouw je succesvol aan werkgeluk.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk deelt regelmatig kennis en praktijkverhalen over werkgeluk. Om professionals in staat te stellen om nog beter met werkgeluk aan de slag te gaan in hun organisaties. Als lid van Netwerk Werkgeluk kun je deelnemen aan meetups en masterminds om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en om ervaringen uit te wisselen. Wil je vaker artikelen over werkgeluk lezen een op de hoogte blijven van activiteiten van Netwerk Werkgeluk? Meld je dan aan voor de updates: