Categorieën
Actueel in werkgeluk

Werkgeluk: wat er nú toe doet

‘Fijn gesprek! Het was zinvol.’

Superinteressant!’

‘Fijn om het over deze onderwerpen te hebben. Heb weer meer scherp gekregen waar de focus voor mij in mijn werk zou kunnen liggen.’

Afgelopen weken namen veel professionals in werkgeluk deel aan de online gesprekken over actuele trends en ontwikkelingen in werk en werkgeluk. In dit artikel vind je hier een beknopte samenvatting van.

Trend 1: Krapte op de arbeidsmarkt

krapte op arbeidsmarkt

Waar vroeger in een handjevol sectoren krapte op de arbeidsmarkt voelbaar was, worden op het moment grote groepen mensen – en organisaties – geraakt door deze krapte. Of het nou gaat om de verbouwing waar geen vakman voor te vinden is, de rij voor je vakantievlucht of de zieke juf die niet vervangen kan worden, we voelen de krapte bijna allemaal in ons dagelijks leven. Grote groepen medewerkers zijn actief op zoek naar ander werk, hebben de vacatures voor het kiezen, en laten makkelijk hun oude baan los. De gaten die zij achterlaten, zorgen voor meer werkdruk als zij niet vervangen kunnen worden. En voor productieproblemen en leveringsproblemen. Alleen een hoger salaris zorgt kort voor blijdschap maar houdt medewerkers niet op langere termijn vast. Organisaties geven aan dat zij niet tegen de leegloop op kunnen werven en gaan daarom nu actief over op serieuze aandacht voor werkgeluk, binden en boeien. Waar eerder het op peil houden of verhogen van productie soms motiveerde om naar werkgeluk te kijken, zien we nu dat het vinden en vasthouden van medewerkers hierbij komt.

Trend 2: Geluk en werkgeluk zijn verbonden

geluk en werkgeluk zijn verbonden

In de periode dat aandacht voor werkgeluk in opkomst was, keken we vaak naar werkgeluk alsof het geïsoleerd kon worden van de rest van ons leven. Intussen begrijpen we steeds beter dat hoe het met de medewerker als mens gaat, niet los te zien is van werkgeluk. Wij mensen zijn nou eenmaal één en ons geluk is moeilijk in geïsoleerde taartpunten te verdelen. Geluk en werkgeluk zijn verbonden, hoe je je voelt op het werk hangt sterk samen met hoe lekker je in je vel zit.

Dat zorgt ervoor dat we als professionals in werkgeluk onze blik moeten verbreden. Want hoe gaat het eigenlijk met de mens achter de medewerker? Die vraag moeten we ons misschien wat meer stellen. Hele praktische zaken als zorgen over schulden, het verlenen van mantelzorg of slechte huisvesting zijn misschien niet allemaal door de werkgever op te lossen. Maar aandacht voor wat er in het leven van een medewerkers speelt, is eerder menselijk dan dat dit niet zou mogen of kunnen. Al is de twijfel begrijpelijk. Want bijvoorbeeld een bos bloemen sturen op de sterfdag van het kind van een medewerker, gaat dat te ver of is dat attent en goed werkgeverschap?

Wat je gedachten hierover ook zijn, het blijkt dat het levensgeluk van de medewerker meer invloed heeft op productiviteit dan werkgeluk, dat we ook als ‘taartpunt’ van geluk of deelsatisfactie kunnen zien. Dus of je nou vanuit de focus op productiviteit of door de bril van menselijkheid naar werkgeluk kijkt, het is altijd waardevol om de medewerker als totale mens te zien.

Trend 3: Meer aandacht voor werkgeluk

leefomgeving

De laatste jaren zien we een wereldwijde trend waarbinnen aandacht voor werkgeluk een logische ontwikkeling is. In 2015 stelde de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals vast, wereldwijd zijn actievoerders actief tegen ongelijkheid en voor behoud van onze leefomgeving. Er is meer aandacht voor de impact die bedrijven en overheden hebben op de maatschappij en hun medewerkers.

Aandacht voor werkgeluk past dus prima in de ontwikkelingen die we wereldwijd steeds sterker zien worden. Het is daarom best logisch dat we de aandacht voor werkgeluk zien groeien.

Context: ongekende flexibiliteit

koolzaad

Deze drie trends spelen in een context van ongekende flexibiliteit. De wereldwijde impact van de coronacrisis begint wat te minderen, de oorlog in Oekraïne zorgt weer voor nieuwe turbulentie in de wereld. Levering van energie, producten en onderdelen is niet meer zeker, handelsrelaties staan onder druk. Om toch te kunnen blijven produceren en diensten te kunnen blijven leveren, moeten organisaties extreem flexibel zijn. En flexibel en veerkrachtig, dat moeten hun medewerkers dus ook zijn. Werkgeluk is daar een belangrijke factor in. Want wie gelukkig is in zijn of haar werk, kan beter omgaan met tegenslag, is creatiever, bedenkt makkelijker oplossingen. Fijn voor de medewerker, fijn voor de organisatie.

Die ongekende flexibiliteit zorgt er wel voor dat we steeds weer scherp moeten zijn op hoe we kunnen bouwen aan werkgeluk. Want de wereld van morgen is anders dan die van vandaag of gisteren.

Een goed gesprek over werkgeluk

ontmoeting

De trends en ontwikkelingen van nu in werk en werkgeluk zijn niet meer hetzelfde als die van een jaar geleden. We leven in een sterk veranderende wereld. Daarom was het waardevol om met elkaar in gesprek te zijn over de trends en ontwikkelingen van nu. En over de uitdagingen die in jouw organisatie spelen en hoe je daarmee om kunt gaan. Herkenning, steun en bevestiging, dat vonden de deelnemers aan de gesprekken bij elkaar. Dat is ook wat Netwerk Werkgeluk nastreeft. Samen leren, samen ontwikkelen, samen groeien in werkgeluk en zo de organisaties waar we voor werken laten groeien.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.