Categorieën
Actueel in werkgeluk

Welke invloed hebben leidinggevenden op floreren?

Empathische leidinggevenden en psychologische veiligheid zijn essentiële voorwaarden voor werkgeluk en florerende medewerkers. Maar hoe creëer je deze voorwaarden? Lies Wouters is organisatiepsycholoog, trainer en onderzoeker en schreef eerder het boek ‘Lead your team toward a better world: How to create a psychologically safe team where people thrive‘ en deelt haar kennis over de invloed van leidinggevenden op floreren van medewerkers met ons.

Invloed leidinggevenden op floreren

invloed leidinggevenden op floreren medewerker

Als we over werkgeluk spreken, komt al snel de rol van leidinggevenden ter sprake. Het is makkelijk om te stellen dat zij verantwoordelijk zijn voor een werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontplooien, positieve relaties hebben en voldoende regelruimte en autonomie ervaren. In hoeverre hebben zij eigenlijk invloed op floreren en welk deel is de bijdrage van de medewerker of het team?

Lies: ‘Onderzoek toont aan dat empathie, vertrouwen en steun nodig zijn om een psychologisch veilige omgeving te ontwikkelen, wat vervolgens leidt tot het floreren van medewerkers. De invloed van leidinggevenden is aangetoond sterker (ongeveer 60%) dan die van medewerkers.’ Zowel medewerkers als leidinggevenden hebben dus invloed op het floreren van medewerkers. In dit artikel kijken we specifiek naar de rol van leidinggevenden en hoe hun invloed tot stand komt.

Wat is er nodig voor empathische leidinggevenden?

Wat hebben leidinggevenden zélf nodig om een goede bijdrage aan werkgeluk en het floreren van medewerkers te kunnen bieden? Dat blijkt een samenspel van factoren te zijn. Lies: ‘Vanuit eerder onderzoek zien we dat empathie vanuit de leidinggevende naar medewerkers een belangrijke relatie heeft met psychologische veiligheid en indirect met floreren. Ook geeft eerder onderzoek aan dat wanneer de psychologische basisbehoeftes autonomie, verbinding en ontwikkeling van de leidinggevende bedreigd worden, zij minder empathie tonen. Volgens ditzelfde onderzoek zien we dat het hebben van zelfcompassie hierin modereert. Dat betekent dat wanneer de basisbehoeftes heel laag zijn, en zelfcompassie hoog, dat empathie wel hoog is. De bijdrage van de leidinggevende is dan niet enkel empathisch vermogen, maar ook dus zichzelf kunnen ondersteunen in moeilijke situaties zodat zij ook op deze momenten met hun medewerkers kunnen meeleven en begrip tonen.’

Werking samenspel

samenspel

Er is dus niet één factor maar een samenspel van factoren dat de invloed van leidinggevenden op floreren van medewerkers bepaalt: de psychologische basisbehoeften, vaardigheden en eigenschappen van leidinggevenden bepalen samen het resultaat.

Lies doet op dit moment onderzoek naar hoe dit samenspel precies werkt. Over haar onderzoek vertelt ze: ‘Daarin kijken we of er een relatie is tussen de hoeveelheid zelfcompassie een leidinggevende heeft en of dit invloed heeft op de mate van empathie die diegene ervaart. Er wordt ook gekeken of een bedreiging of bevrediging van hun psychologische basisbehoeftes hierin een rol spelen. Binnen dit onderzoek zullen we ook kijken of de karaktereigenschap van zelfcompassie hierin doorweegt, of de vaardigheid van het toepassen ervan. Binnen dezelfde organisatie gelijklopend hieraan wordt gekeken in hoeverre de medewerkers empathie, vertrouwen en steun ervaren en of daar een relatie is met de ervaren mate van psychologische veiligheid. Tenslotte kijken we of er een relatie is tussen de mate van psychologische veiligheid en floreren van medewerkers.’

Gezien de eerdere onderzoeksresultaten verwacht Lies dit te vinden. Uiteraard is zij ook benieuwd naar wat er nog meer te leren valt uit de gegevens die dit onderzoek oplevert. Daar kunnen we weer veel informatie uithalen die van nut is voor wie in de praktijk met werkgeluk aan de slag wil.

Nieuwsgierig geworden?

Er is nog veel meer te vertellen over de invloed van leidinggevenden op floreren en werkgeluk bij medewerkers. Daarom spreken we Lies Wouters uitgebreider op 25 mei tijdens de Mastermind voor leden van Netwerk Werkgeluk. In dit artikel las je een vooruitblik op deze Mastermind. Wil je daaraan deelnemen? De Mastermind is exclusief voor leden van Netwerk Werkgeluk.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk