Categorieën
Actueel in werkgeluk

We voeren het verkeerde gesprek over werkgeluk

Afgelopen dinsdag presenteerde Gallup het State of the Global Workplace Report 2023, met daarin de meest actuele informatie over hoe betrokken en bevlogen medewerkers wereldwijd zijn. Interessante informatie voor wie meer wil weten over wat bijdraagt aan werkgeluk. Een belangrijke conclusie: we voeren steeds het verkeerde gesprek over werkgeluk.

Samenhang

knoppen werkgeluk

Gallup onderzoekt de samenhang tussen de verschillende omstandigheden op het werk en daarbuiten en welke invloeden op bevlogenheid dan relevant zijn. Die samenhang is interessant, omdat het ons laat zien aan welke knoppen we kunnen draaien om bevlogenheid en werkgeluk bij medewerkers te vergroten. En dat bepaalt weer welk gesprek over werkgeluk we met elkaar hebben.

Positieve en negatieve emoties

Van waarde aan de jaarlijkse rapporten van Gallup is dat je wereldwijd trends kunt terugvinden in zowel positieve als negatieve emoties bij medewerkers. Jaarlijks doen zij onderzoek onder in meer dan 160 landen en in elk van die landen bevragen zij zo’n 1.000 medewerkers. De cijfers zijn dus als robuust en betrouwbaar te beschouwen.

Definitie bevlogenheid

Voor je verder leest, eerst een opmerking over hoe Gallup het woord bevlogenheid (engagement) gebruikt. In het JD-R model van Bakker, Demerouti en Schaufeli wordt daarmee bedoeld een positief gevoel van opperste voldoening bij medewerkers, dat gekenmerkt wordt door vitaliteit, toe- wijding en absorptie.

Gallup gaat iets anders met deze term om. Zij meten bevlogenheid aan de hand van 12 vragen (Q12®). Deze vragen zijn gericht op wat medewerkers nodig hebben voor een hogere productiviteit. Je kunt daarbij denken aan vragen over of helder is wat er van je verwacht wordt, of je een beste vriend hebt op het werk en of je ontwikkeling gestimuleerd wordt. Anders dan bij het JDR-model bestuderen zijn dus niet de toestand waarin een medewerker verkeert, maar de omstandigheden en gaan er vanuit dat die omstandigheden de uitkomst bepalen, die zij engagement (bevlogenheid) noemen. In de praktijk gebruiken professionals in werkgeluk de termen bevlogenheid en werkgeluk door elkaar heen en dat doen we in dit artikel dus ook.

Hybride werken

De afgelopen drie jaar zijn we waar mogelijk – zeker in de zakelijke dienstverlening – gedwongen thuis gaan werken. Daarna waren er in veel organisaties veel discussies over hoe we daarmee verder moeten. Is thuiswerken of op afstand werken te zien als een verworven recht, omdat het in de coronacrisis voor velen prima bleek te werken? Moeten we massaal weer naar kantoor omdat we anders niet kunnen samenwerken en de onderlinge verbondenheid in teams en met de organisatie verdwijnt? Hoe kun je leidinggeven aan een team dat deels of helemaal overstapt op werken op afstand?

relaxed thuiswerken

Leidinggevenden en teams worstelen met de vraag hoe om te gaan met thuiswerken en met wat dit met werkgeluk doet. Volgens Gallup is dit echter het verkeerde gesprek. Werken op afstand, hybride werken of werken op kantoor heeft inderdaad invloed op bijvoorbeeld de hoeveelheid stress die medewerkers ervaren. Maar het effect van bevlogenheid op stress is veel groter, 3,8 keer zo groot zelfs. Als je dus wilt dat medewerkers lekker in hun vel zitten, is het veel interessanter om met hen te spreken over wat bijdraagt aan hun bevlogenheid dan over hoe vaak je thuis werkt of op kantoor.

Minder werken, lost dat wat op?

Ook de bedrijven die hun medewerkers een dag vrij geven om beter in hun vel te zitten, zijn volgens Gallup op een verkeerd spoor beland. Zij voeren eveneens het verkeerde gesprek. Hoeveel uur je werkt, is minder van invloed op bevlogenheid dan hoe je je werk beleeft. Mensen met lange werkweken kunnen net zo goed bevlogen zijn als zij die minder uren werken. Kortere werkweken dragen volgens heb niet bij aan bevlogenheid. Voer dus liever het gesprek over hoe je naar je werk kijkt dan over of je vrije tijd van de baas krijgt.

Het juiste gesprek over werkgeluk

Als je een goed gesprek over werkgeluk wilt voeren, start dan dus niet bij waar medewerkers werken of hoeveel uur per week. Start bij de beleving van werk. Zorg dat de omstandigheden voor bevlogenheid aanwezig zijn. Vraag wat medewerkers nodig hebben om lekker in hun vel te zitten en om hun werk goed te kunnen doen. Dan voer je het juiste gesprek over werkgeluk.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk