Categorieën
Actueel in werkgeluk

Koersen op werkgeluk in 2023

Hoe kun je koersen op werkgeluk in 2023, terwijl er zoveel aan de hand is in de wereld?

Breder kijken, strategisch met werkgeluk omgaan en dealen met wat er speelt in de wereld, dat moeten we slim verweven. Daarover spraken enkele honderden professionals in werkgeluk tijdens de online gesprekken van Netwerk Werkgeluk.

De essentie van deze gesprekken lees je terug in dit artikel.

Breder kijken is een must

koersen op werkgeluk

Al een flinke tijd is dit een belangrijke boodschap: wie wil werken aan werkgeluk, moet zich realiseren dat je breder moet kijken dan alleen werk. Geluk en werkgeluk zijn verweven. Wat thuis speelt, klinkt door op het werk en andersom. Sterker nog: de invloed van het totale geluk op werkgeluk is zelfs sterker dan andersom.

Dat gecombineerd met wat er speelt in de wereld, zorgt ervoor dat je je op dit moment niet kunt beperken tot wat er speelt op gebied van werk. We moeten onze blik verbreden.

Doel bepalen en koers houden

Bouwen aan werkgeluk is soms net zeilen. Je kunt koersen op werkgeluk, maar daar kom je alleen als je onderweg rekening houdt met de omstandigheden. Als je zeilt, heb je te dealen met invloeden als wind en stroming. Doe je dat niet? Dan kom je nooit op je bestemming.

Wie koert op werkgeluk, moet ook rekening houden met omstandigheden. Je kunt niet blind opereren en hopen dat het goed komt. Daarom is het van belang om je ervan bewust te zijn dat ook, of op dit moment misschien wel juist, externe factoren van invloed zijn op werkgeluk. Je kunt ze niet negeren, je moet ermee dealen. Daarom bespreken we hieronder drie belangrijke ontwikkelingen. Daarna kijken we hoe we hier in de context van werkgeluk mee om kunnen gaan en wat dit van jou als professional in werkgeluk vraagt.

#1 Onrust in de wereld

Ruim een jaar geleden barstte de oorlog in Oekraïne los. Naast het gevoel van meeleven met de mensen die dit treft, gaf dit gevoelens van onrust, onveiligheid en onzekerheid. Blijft de oorlog alleen beperkt tot daar, welke invloed gaat dat hebben op ons dagelijks leven, zijn wij hier nog wel veilig?

Een gevoel van veiligheid is de basis waarop je aan werkgeluk kunt bouwen. Als dat mist, is het alsof je een huis zonder fundering bouwt. Je kunt niet verwachten dat de muren blijven staan als de ondergrond niet stevig genoeg is. Daarom zijn ontwikkelingen elders in de wereld rechtstreeks van invloed op hoe je met werkgeluk aan de slag gaat.

#2 Inflatie

Deze oorlog bleek niet alleen impact te hebben op de mensen die rechtstreeks getroffen zijn, maar ook op ons dagelijks leven. De gasprijzen stegen, producten zoals graan en zonnebloemolie bleken minder goed leverbaar en werden duurder.

Niet alleen deze prijzen stegen. Door de oorlog, kort na de coronacrisis, ontstonden er voor meer producten tekorten en leveringsproblemen. Verstoorde productieketens raakten verder verstoord, andere ketens werden ook geraakt. Het ene tekort werkt het andere in de hand.

Medewerkers voelen het verlies van koopkracht en stellen hogere looneisen. Hogere lonen moeten uit hogere prijzen betaald worden en houden zo inflatie in stand.

Een belangrijk deel van de medewerkers zal serieus last hebben van deze inflatiegolf, die nu al een jaar duurt. De financiële pijn die zij voelen, beïnvloedt geluk en dus werkgeluk.

#3 Krapte op de arbeidsmarkt

Al voor de coronacrisis speelde er in een groeiend aantal sectoren personeelskrapte. Dat heeft zich intussen uitgebreid naar (bijna) alle sectoren. Er is een grens aan hoeveel uren mensen extra willen werken en ook aan het opschroeven van de arbeidsproductiviteit.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor hogere werkdruk. Een deel van de medewerkers ontvlucht de vaste baan om te ontkomen aan bijvoorbeeld administratieve en organisatorische taken. Zij beginnen voor zichzelf of laten zich door bureau’s bemiddelen. Een hoger aandeel aan flexwerkers en interimmers zorgt ervoor dat de ervaren werkdruk bij de vaste medewerkers oploopt. Want zij krijgen een groter deel van deze taken op hun bord. Zo verandert bijvoorbeeld de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang niet, maar voor vaste medewerkers blijven er wel meer taken over die niet als de kern van hun werk voelen. Zo heeft de krapte op de arbeidsmarkt effect op hoeveel energie zij van hun werk krijgen en hoeveel energie het hen kost.

Hoe hou je rekening met de omstandigheden?

koers zetten werkgeluk

Nu we weten welke ontwikkelingen er spelen, moeten we onze zeilen bijstellen om te blijven koersen op werkgeluk. Aan welke touwen moeten we trekken om rekening te houden met deze omstandigheden?

Om te beginnen: bij brand, blus brand. Het heeft geen zin én het geeft geen pas om medewerkers die veel stress ervaren door omstandigheden thuis, op werkgeluk te willen trakteren. Eerst veiligheid, dan geluk. Dat betekent dat je de situatie van medewerkers moet kennen.

Voor sommigen voelt dat alsof je over een grens heen gaat. Wie ben ik als leidinggevende of coach om te vragen naar bijvoorbeeld de financiële situatie van een medewerker? Of om te vragen hoe iemand in het algemeen in zijn of haar vel zit?

De schroom die we voelen, roept de vraag op hoe het komt dat je (nog) niet zo’n relatie met medewerkers hebt dat zij zich vrij voelen om hierover met jou in gesprek te zijn? Als je wat wilt doen aan werkgeluk, kún je het gesprek over geld niet achterwege laten. Misschien is er maar een klein beetje hulp nodig om iemand financieel weer op de rit te krijgen. En leg je daarmee een goede fundering voor beter functioneren en meer (werk-)geluk.

Het gebeurt in het gesprek

Om rekening te houden met omstandigheden, moet je ze kennen. Daar is de relatie met medewerkers cruciaal.

Juist als je in gesprek bent, kom je erachter wat er speelt. Waar lopen mensen tegenaan? Maar ook: wat gaat goed en waar krijgen ze energie van? Want het is gelukkig niet alleen kommer en kwel. Er is ook veel moois om op verder te bouwen.

gesprek over werkgeluk

Steun van leidinggevenden en steun van collega’s hebben een positieve invloed op werkgeluk en bevlogenheid. Die steun ontstaat uit relaties en in gesprekken. Als je mensen goed leert kennen, hoor je vanzelf wat zij belangrijk vinden, waar ze goed in zijn en wat energie geeft. In gesprek zijn en blijven is dus essentieel.

Koersen op werkgeluk, het gebeurt in het gesprek.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk