Categorieën
Actueel in werkgeluk

Talent vasthouden: hoe doe je dat?

Een kinderopvangorganisatie die contracten met ouders ontbindt bij gebrek aan pedagogisch medewerkers, rechtszaken die geseponeerd worden bij gebrek aan rechters, treinen die niet rijden door een tekort aan treinverkeersleiders: talent vasthouden krijgt steeds meer waarde in de huidige arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat?

Sleutel tot talent vasthouden

talent vasthouden

Een belangrijke sleutel voor het vasthouden van talent is het stimuleren van welbevinden van medewerkers. Waarom is dit belangrijk? Organisaties die dit doen, ervaren deze voordelen:

  • Zij trekken makkelijker talent aan
  • Talent vasthouden is voor deze organisaties eenvoudiger
  • De productiviteit is hoger en de resultaten zijn beter

Daarnaast is er een belangrijk neveneffect: deze organisaties dragen bij aan een beter leven voor de medewerkers en hun omgeving. Een gelukkige medewerker is een betere vader, een energiekere vrijwilliger en een veerkrachtigere mantelzorger. Het zo inrichten van werk dat je als organisatie talent beter kunt vasthouden, heeft dus niet alleen effect op het werk maar ook daarbuiten.

Bovendien kan het niet hebben van voldoende medewerkers zelfs ontwrichtende effecten hebben op onze samenleving. Want treinen die onverwacht niet rijden, ouders die geen opvang hebben voor hun kinderen, rechtspraak die noodgedwongen niet functioneert zoals we dat eigenlijk zouden willen, dat draagt niet bij aan een gevoel van vertrouwen en stabiliteit. Uiteindelijk heeft dat ook weer zijn weerslag op hoe lekker medewerkers in hun vel zitten. Alle reden dus om te zorgen dat we voldoende mensen op de juiste plek hebben.

Zorgelijke ontwikkeling?

Het is dus essentieel dat medewerkers lekker in hun vel zitten, zowel voor de organisatie waar zij voor werken als voor de wereld daar omheen. Zo blijven zij beschikbaar, inzetbaar en kunnen zij hun waardevolle bijdrage leveren.

In het afgelopen jaar zag onderzoeksbureau Gallup bij hun wereldwijde onderzoek onder 86.000 medewerkers echter een zorgelijke ontwikkeling: meer stress, meer negatieve emoties, een lager welbevinden.

zorgen en stress

In Nederland viel de schade mee. Vergeleken met andere landen ervaren Nederlandse medewerkers minder stress en negatieve emoties. Het niveau hiervan is in 2021 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Wat in Nederland opvallend daalde, is het percentage medewerkers dat vond dat het een goed moment is om een andere baan te zoeken. In de voorgaande jaren was dat met 62% één van de hoogste percentages in Europa. Maar ondanks die daling is dat percentage nog steeds relatief hoog: maarliefst 54% van de Nederlandse ondervraagden noemde het een goed moment om een andere baan te vinden.

Meer actuele ontwikkelingen in bevlogenheid en welbevinden van medewerkers wereldwijd zijn te vinden in het rapport ‘State of the Global Workplace 2022‘ van Gallup.

Open voordeur, open achterdeur

De hoge vrijwillige arbeidsmobiliteit is ook merkbaar in de ontwikkelingen rondom werk, behoud van medewerkers en werkgeluk. Retentie is daarom een actueel aandachtspunt. Want het wordt voor steeds meer sectoren moeilijk om aan voldoende en gekwalificeerd personeel te komen. Naast aandacht voor preventie, verzuim en duurzame inzetbaarheid zien we nu ook steeds vaker het (langer) vasthouden van medewerkers als motivatie om met werkgeluk aan de slag te gaan. Want hoe jammer is het als je veel tijd en energie steekt in je arbeidsmarktcommunicatie, aantrekkelijk werkgeverschap en recruitment en je medewerkers lopen er via de achterdeur harder uit dat je kunt bijbenen? Al die kennis en ervaring, die wil je binnenhouden.

Menselijk werkgeverschap helpt bij talent vasthouden

Uit nood kiezen sommige organisaties er daarom voor om talenten bij hun concurrenten weg te kopen. Er zijn zelfs al voorbeelden van werkgevers die 40 tot 50% meer salaris boden dan wat de huidige werkgever betaalde. Dat is een verschil waar weinig medewerkers nee tegen zeggen.

Op langere termijn kun je dit echter niet volhouden. Dat is een onbetaalbare strategie. En je mag je ook afvragen of het werkt. Geld is een mooie beloning voor werk, maar niet de enige. Meer salaris went snel, zo zitten we als mens nou eenmaal in elkaar. Wat als dat effect is uitgewerkt? Wat blijft er dan over van die mooie, nieuwe baan?

Daarom is het een must om aandacht te hebben voor het welbevinden van medewerkers. Je móet op dit moment haast wel. Het steeds menselijker maken van de organisatie, daar ontkom je niet meer aan.

Tips om talent vast te houden

jong talent

Wat werkt nu om talent vast te houden, hoe geef je dan aandacht aan het welbevinden van je medewerkers? Er zijn een aantal adviezen te geven:

  1. Heb aandacht voor de hele mens: factoren buiten het werk hebben invloed op het geluk en welbevinden van medewerkers en hun werkgeluk heeft impact op hun omgeving
  2. Geef informatie over het welbevinden van medewerkers op een dashboard weer naast andere managementinformatie, het is minstens net zo belangrijk als andere indicatoren
  3. Goed leiderschap heeft grote impact op medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap, investeer daarom in het trainen van je leidinggevenden in het voeren van gesprekken over wat voor een medewerker belangrijk is
  4. Geef goede mogelijkheden om je te ontwikkelen door middel van opleiding, training on the job en coaching. Zo zet je je talenten maximaal in en prikkel je verdere ontwikkeling. Het geeft energie en houdt mensen verbonden met de organisatie.

Het zijn voor veel organisaties uitdagende tijden. Zorg daarom dat je je goed informeert over wat mensen beweegt om te blijven of om juist te vertrekken. Dan kun je maximaal inzetten op wat bijdraagt aan het behouden van talent in jouw organisatie. Het dwingt je om na te denken over werkgeluk en goed werkgeverschap. En hoe lastig dat ook is, is dat niet een hele mooie uitdaging?

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk