Categorieën
Boek

Leidinggeven aan werkgeluk

‘Mensen zijn gemaakt om te floreren.’ Dat zegt Matthijs Steeneveld over zijn nieuwe boek ‘Autonomie, verbondenheid, competentie, purpose, leidinggeven aan mensen met de kennis van nu’.

Autonomie, verbondenheid, competentie, purpose

Autonomie verbondenheid competentie purpose, leidinggeven aan mensen met de kennis van nu

‘We zijn gemaakt om lekker in ons vel te zitten, om te groeien, ons te ontwikkelen en om mooi werk af te leveren. Alleen dat gaat niet vanzelf. Er is een vruchtbare bodem nodig. Daar helpt aandacht voor de psychologische basisbehoeftes bij. Een goede werkomgeving vervult die. Wat heb je nodig om te zorgen dat die vruchtbare bodem ontstaat? Om die kennis te delen, daarom wilde ik dit boek schrijven.’

Matthijs Steeneveld is positief organisatiepsycholoog, auteur en trainer. In zijn nieuwste boek vind je naast kennis en achtergronden ook ‘wandelganginterventies’ om als teamcoach of leidinggevende direct met de psychologische basisbehoeftes aan de slag te gaan.

Met de term psychologische basisbehoeftes verwijst Matthijs naar autonomie, verbondenheid en competentie en het werk van Richard Ryan en Edward Deci. Voor de liefhebber: Ryan en Deci ontwikkelden de zelfdeterminatietheorie. Zij hebben door hun tientallen jaren onderzoek een grote bijdrage geleverd aan de kennis over motivatie. Hun inzichten zijn dus niet onbelangrijk, als je in werkgeluk geïnteresseerd bent.

‘Als je autonomie, verbondenheid en competentie ervaart, dan leidt dat vaak tot positieve effecten als meer intrinsieke motivatie, meer bevlogenheid, meer wilskracht en doorzettingsvermogen. Dat zorgt uiteindelijk voor werkgeluk, presteren en creativiteit’, zegt Matthijs Steeneveld.

Purpose zit volgens de oorspronkelijke theorie al de oorspronkelijke basisbehoeften verweven, met name in verbondenheid. Maar omdat dit boek over goed werk gaat, vindt Matthijs het belangrijk om purpose-element expliciet te benoemen. Want in goed werk is het belangrijk om na te denken over of en wat je toevoegt.

Rol leidinggevende

‘Soms ligt de focus bij geluk vooral op het individu. Er zijn oefeningen zoals een dankbaarheidsdagboek en meer. Dat is allemaal heel waardevol, krachtig en belangrijk. Maar als jouw omgeving je niet ondersteunt om op te bloeien en te floreren, dan is het heel moeilijk.’

‘Wij mensen zijn sociale wezens. We zijn afhankelijk van onze sociale omgeving voor de psychologische basisbehoeften. Leidinggevenden hebben hierin een belangrijke rol: zij kunnen de basisbehoeften stimuleren en zo deze positieve effecten laten ontstaan.’

floreren competent voelen

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

‘Als je bijvoorbeeld competentie wilt stimuleren, zorg dan dat mensen zich overwegend competent voelen én af en toe uitgedaagd worden. Maar niet teveel, zoek een goede balans en bespreek dit soort zaken met elkaar. Vraag aan een medewerker of die zich nog voldoende uitgedaagd voelt en of hier nog een gezonde balans in zit.’

Eén gouden tip

Stel, je mag één gouden tip geven die bijdraagt aan motivatie, bevlogenheid en werkgeluk, wat zou dat dan zijn?

‘De componenten autonomie, verbondenheid, competentie en purpose zijn verbonden: als de één hoger is, dan is de ander ook hoger. Daar zit een enorme mogelijkheid in: als we aan één van deze vier werken, dan gaan de anderen vaak mee omhoog.’

‘Ga je hiermee aan de slag en moet je voor één ding kiezen, dan zou ik zeggen: geef ruimte voor autonomie. Ruimte voor autonomie geven is niet hetzelfde als vrijheid geven. Vrijheid is alleen de afwezigheid van grenzen. Bij autonomie gaat het om zaken als betekenisvolle keuzeruimte geven, iemand serieus nemen, vragen wat belangrijk is voor die persoon. Enige ruimte om je eigen pad te volgen met respect voor de wensen en meningen van je collega’s geeft al een goede start, zowel voor autonomie als voor het gevoel dat je mening ertoe doet. Je voelt je gezien en gewaardeerd.’

‘Als mensen autonomie hebben, dan kiezen ze er heel vaak voor om ook dingen samen te doen. Als je meer keuzeruimte geeft, dan komt er vanzelf ruimte voor meer verbinding, competentie en purpose.’

Vruchtbare bodem voor werkgeluk

vruchtbare bodem voor werkgeluk

Wat zou het mooi zijn als de inzichten uit dit boek helpen om in meer organisaties vruchtbare bodem te creëren voor goed werk, florerende medewerkers en werkgeluk. Ben je al aan de slag met werkgeluk of wil je hiermee starten? Dan vind je een prettig leesbare én praktische aanvulling van je kennis en je toolbox in ‘Autonomie, verbondenheid, competentie, purpose, leidinggeven aan mensen met de kennis van nu’.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk