Categorieën
Boek

Hybride bijeenkomsten: blijmaker?

Hybride bijeenkomsten organiseren, waarom zou je? Je kunt toch gewoon naar kantoor komen? Of helemaal online gaan?

Hybride bijeenkomsten

Hybride bijeenkomsten Matthijs Steeneveld Annemieke Mintjes Martha Buning

Toen alle kantoorwerkers plotseling thuis moesten werken, werd online overleg de norm. Overleggen die in het echt al saai waren, werden er online niet beter op. Geen blijmaker, dus.

In de grauwe droefenis van ‘ik zie je wel maar ik hoor je niet’, ontdekte ik toch een enkele pareltjes. Trainers die online werkvormen uitprobeerden en deelden. En die het zelfs voor elkaar kregen om die online bijeenkomsten zo leuk te maken, dat je er energie van kreeg.

Een aantal van die trainers – Matthijs Steeneveld, Annemieke Mintjes en Martha Buning – ging nog een stap verder, op een manier die ook na het verplichte thuiswerken wel eens heel praktisch en leuk zou kunnen blijken te zijn. En een bijdrage aan werkgeluk. Ze schreven er een boek over: ‘Hybride bijeenkomsten: praktische gids voor effectief en sprankelend samenwerken.’

Een hybride bijeenkomst, hoe werkt dat?

Annemieke Mintjes (auteur, trainer, facilitator en lid van Netwerk Werkgeluk): ‘Om tussentijdse resultaten van een (scrum-)project voor te leggen aan stakeholders, waren we gewend om iedereen uit te nodigen voor een ‘oplevering’ van een half uur. Dan vraag je best iets van die mensen, die meestal niet allemaal op dezelfde locatie aanwezig zijn als waar het team aan het werk is. Tegenwoordig doen we dat eigenlijk altijd online, terwijl het team zelf offline aanwezig is. Dat vraagt wel het nodige van de voorbereiding en je moet je techniek op orde hebben. Maar dan kun je ook veel meer mensen meenemen en hen feedback vragen.’

hybride bijeenkomst

Geupdate versie

Midden 2020 schreef Matthijs Steeneveld een boek over hybride werkvormen. Annemieke en Martha leverden daaraan al een bijdrage door een bijzondere scrumervaring met hem te delen. Matthijs, Annemieke en Martha vonden elkaar in hun interesse voor werkgeluk en hun ervaring met effectieve en leuke werkvormen.

Toen er behoefte was aan een vernieuwde versie van het boek, hebben Annemieke en Martha dat opgepakt. Zij waren al gewend om online te faciliteren en te trainen. Toen de coronacrisis losbarstte, startten zij met experimenteren met online werkvormen. Ze merkten al snel hoe veel leuker en effectiever dit was dan ‘gewoon’ een vergadering online houden.

De structuur van het boek werd aangepast, de inhoud aangevuld en nieuwe inzichten werden toegevoegd. Deze versie is dus helemaal geactualiseerd.

Hybride samenwerken

Hoe werkt hybride samenwerken?

Annemieke: ‘Bij hybride samenwerken worden offline en online vormen van samenwerken gecombineerd, speelt techniek een belangrijke rol en zijn deelnemers niet allemaal op hetzelfde moment live of online bij elkaar. Tijdens het proces kunnen er dus tegelijkertijd online en offline deelnemers aanwezig zijn, een paar of allemaal. Maar ook zijn er momenten waarop iedereen live aanwezig of online (synchroon) is en momenten waarop mensen op hun eigen tijd en gelegenheid met voorbereiding of uitwerking aan de slag zijn (asynchroon).

Denk je dat hybride werken een blijvertje is?

‘We hebben de afgelopen tijd ontdekt hoe waardevol het is om af te wegen wat je offline doet en wat online. En of de manier waarop je samenwerkt en de vorm die je daarvoor kiest ook anders, beter, leuker kan. Het mooie is dat de aandacht voor online en hybride werken er ook voor zorgt dat samenwerken inclusiever is. Is het lastig voor je om fysiek aanwezig te zijn op een bepaald moment? Dan kun je toch online meedoen.’

Wat willen jullie met dit boek bereiken?

‘We hopen vooral mensen te prikkelen om hybride bijeenkomsten effectiever en leuker te maken. Daar heeft iedereen baat bij’, zegt Annemieke. ‘En het is niet alleen een boek waarmee we willen inspireren, maar ook een hele praktische gids.’

In het boek vind je checklists, werkvormen (bijvoorbeeld starters, samenwerkers) en natuurlijk informatie over voorbereiding en techniek.

Inspiratie en informatie over wat werken leuker maakt, daar houden we van bij Netwerk Werkgeluk. En we zijn er trots op dat Annemieke, een van onze leden, een boek uitbrengt. Daarom gaat de online mastermind van Netwerk Werkgeluk van 12 november 2021 over hybride bijeenkomsten: Annemieke Mintjes en Martha Buning presenteren dan hun boek aan de leden van Netwerk Werkgeluk. Bij wijze van uitzondering zijn deze keer ook gasten van leden welkom. Dus ken je een lid en wil je erbij zijn, vraag dan even na hoe je dit regelt.

Het boek ‘Hybride bijeenkomsten: praktische gids voor effectief en sprankelend samenwerken’ komt eind november 2021 uit.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk