Categorieën
Het nut van werkgeluk

Het belang van bevlogenheid

Wat is het belang van bevlogenheid? Hoe werkt bevlogenheid eigenlijk precies? En wat is het belang van bevlogenheid voor medewerkers en organisaties?

Bevlogen medewerkers

Bevlogen medewerkers zijn toegewijd, gaan op in hun werk en werken vaak de sterren van de hemel.

Tegelijkertijd zijn bevlogen medewerkers prima in staat om de balans te houden tussen de energie die zij in hun werk stoppen en de energie die zij eruit terug krijgen. Ook houden zij een goede balans tussen werk en privé. Als ze aan het werk zijn, gaan ze er helemaal voor. Zo’n collega of medewerker wil iedereen wel.

Wat is bevlogenheid?

Bevlogenheid bestaat uit twee dimensies: energie en verbondenheid. Energie geeft mensen een fit en sterk gevoel. Door verbondenheid voelen mensen zich trots en het motiveert hen. De effecten van energie en verbinding zijn zowel gunstig voor medewerkers als voor de organisatie waar zij werken. Welke effecten zijn dat eigenlijk precies?

Beter voor medewerkers

Voor medewerkers zien we positieve gevolgen van bevlogenheid op drie gebieden. Ten eerste zijn bevlogen medewerkers fysiek gezonder. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de kans op hart en vaatziekten, hartactiviteit en reactie op stress.

Ten tweede zijn zij mentaal gezonder: ze slapen beter, hebben minder psychosomatische klachten en minder vaak last van depressie, angst en burn-out.

En ten derde zien we die positieve effecten van bevlogenheid terug in gedrag: een beter werkvermogen, meer persoonlijk initiatief en meer betrokkenheid bij de organisatie.

Beter voor de organisatie

Voor de organisatie zien we ook drie positieve effecten. Die liggen meer op het gebied van resultaten dan op gezondheid. Ten eerste zien we minder arbeidsuitval in de vorm van verloop, verzuim en bedrijfsongevallen.

Ten tweede zijn de prestaties beter, wat terug te zien is in een hogere klanttevredenheid, betere werkprestaties en meer creativiteit of innovatief gedrag.

En niet onbelangrijk, ten derde zijn de bedrijfsresultaten beter. Dat zien we terug in hogere omzet, productiviteit en winst.

Beter voor allebei

Voelen medewerkers zich van harte welkom in hun organisatie, realiseren zij zich dat zij een essentieel onderdeel zijn van het bereiken van goede resultaten en ervaren zij een mooi evenwicht tussen eigen regelruimte (autonomie) en de organisatiedoelen? Dan is het voor hen helemaal logisch dat wat voor hen goed is, voor de organisatie goed is en andersom. En als leidinggevenden hun medewerkers met aandacht en uitdaging tegemoet treden en zoeken naar hoe zij de individuele talenten van medewerkers kunnen ontplooien en inzetten, is het ook voor hen heel logisch om zowel goed voor de medewerkers als voor de organisatie te zorgen.

Een gezondere medewerker zal minder verzuimen. Een medewerker die lekker in zijn vel zit, kan klanten op een prettigere manier helpen. En een initiatiefrijke, betrokken medewerker is beter voor de productiviteit. En andersom zijn ook veel verbanden te vinden: een goed resultaat voor de klant en organisatie is motiverend voor een betrokken medewerker. Die ziet dat immers als een direct resultaat van zijn inzet. Als je dit zo bij elkaar ziet, realiseer je je dat de voordelen voor de medewerker en de organisatie nauw verbonden zijn. Het belang van bevlogenheid is misschien voor allebei wel even groot.

Als het goed is, voelen medewerker en organisatie zich ook met elkaar verbonden. Door die verbondenheid, willen zij voor elkaar dat het hen goed gaat. Dat zorgt ervoor dat wat je voor de één goed doet, ook de ander goed doet.

Daarom moeten we concluderen dat de voordelen van bevlogenheid voor medewerkers en organisaties allebei groot zijn en niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Beter of belangrijk?

Ondanks de nauwe verwevenheid van de voordelen voor beide partijen, ontstaat er in organisaties vaak toch discussie over waarom je aandacht zou moeten hebben voor bevlogenheid en werkgeluk. De tegenstanders vinden de aandacht voor werkgeluk en bevlogenheid maar soft. De voorstanders geven dan de harde voordelen zoals een lager ziekteverzuim als argument. En ja, als je eraan rekent, zou een gerichte investering in werkgeluk best goed terug te verdienen moeten zijn. Alleen moet je je dan wel bedenken of dat nog geaccepteerd wordt. En dus of je dat op een effectieve manier kunt doen, als je medewerkers weten dat je alleen uit financieel voordeel hun bevlogenheid en werkgeluk probeert te stimuleren. Dat stelt ons voor de vraag of we bevlogenheid en werkgeluk moeten stimuleren omdat het beter is of gewoon omdat je het belangrijk vindt.

Dus wat is het belang van bevlogenheid?

Dit is bijna een ethische vraag. Een waarvan het antwoord eigenlijk recht voor onze neus ligt. Eerder constateerden we al dat bevlogenheid bestaat uit twee dimensies: energie en verbondenheid. In de ervaren verbinding tussen medewerker en organisatie ligt de oplossing voor het vraagstuk voor wie je op bevlogenheid en werkgeluk moet inzetten. Want bevlogen medewerkers, die vinden het gaaf om een mooi resultaat neer te zetten en krijgen energie van dit resultaat. En een goed resultaat is weer van belang voor de organisatie waar zij voor werken. Oftewel: inzetten op bevlogenheid is zowel winst voor medewerkers als voor organisaties. En: bevlogenheid is voor beiden van belang.

Meer weten?

Wil je meer weten over het belang van bevlogenheid? Zoek dan eens het werk op van prof. dr. Wilmar Schaufeli en prof. dr. Arnold Bakker, twee internationaal hooggewaardeerde Nederlandse deskundigen op dit gebied. Zij hebben hierover een groot aantal artikelen en boeken gepubliceerd. Veel van hun recente werk is legaal en gratis te downloaden op hun websites. Bovenstaand artikel is geschreven op basis van hun onderzoeksuitkomsten.

En je kunt je natuurlijk aansluiten bij het Netwerk Werkgeluk, om je kennis en ervaring uit te breiden en je netwerk te vergroten.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom werkgeluk, artikelen en praktijkverhalen lezen en weten wat het Netwerk Werkgeluk doet? Meld je aan voor de updates: