Categorieën
Actueel in werkgeluk

Werkgeluk: hoe moet dat nu? (deel 1)

Er is nogal wat veranderd in de wereld van werkgeluk, de afgelopen maanden. Daarom vroeg ik kort geleden via een survey wat het Netwerk Werkgeluk op dit moment zou kunnen betekenen voor professionals in werkgeluk. Enkele weken terug zette ik dezelfde survey ook uit. De antwoorden raakten me. Waar werkgelukprofessionals nu mee worstelen en de mogelijke oplossingen, deel ik de komende dagen daarom in een serie van drie artikelen. Hieronder lees je deel één.

Overleven

Veel mensen lieten  weten dat het moeilijker is om in organisaties waar zij voor werken, het belang van werkgeluk in beeld te krijgen of te houden. ‘Ik zie meer aandacht voor overleven dan voor groei’ en ‘Er is nu geen rust om met werkgeluk aan de slag te gaan’ zijn voorbeelden van reacties die de sfeer goed schetsen. Vooral bij het begin van de lockdown-maatregelen was er ineens minder aandacht voor werkgeluk.

Niet onlogisch, als je ziet hoeveel er in korte tijd anders moest. De interesse schoof in één klap van duurzame inzetbaarheid naar inzetbaarheid. Hoe krijgen we de roosters in de zorg rond? Hoe zorgen we dat het werk door kan blijven gaan voor onze klanten of ons onderwijs voor onze leerlingen? Blijft ons bedrijf nog wel bestaan? Het effect was dat veel CHO’s, werkgelukdeskundigen en anderen zich nog eens achter de oren krabten: werkgeluk, hoe doe je dat nu?

Meer stabiliteit

Intussen zijn we in rustiger vaarwater beland. Terrassen en musea gaan weer open, we begrijpen steeds ietsje beter wat we moeten doen om veilig te kunnen werken. Er hangt nog steeds een donkere wolk boven de hoofden van veel mensen, maar er kan en mag steeds meer. Dat geeft ruimte om weer naar werkgeluk te kijken.

Nu er wat meer rust en duidelijkheid komt, zie je de aandacht voor werkgeluk weer terugkomen. ‘Er wordt meer stilgestaan bij hoe de medewerker in zijn vel zit’, lees ik nu bijvoorbeeld. Ook op social media zie je weer dat er weer meer gesproken en gedeeld wordt over werkgeluk.

En nu?

‘We hebben nu wel even wat anders te doen, maar dit geeft ook mooie kansen.’ Die reactie vat eigenlijk nog het best samen wat de situatie van dit moment is. Overleven, zorgen dat het werk gedaan wordt maar ook kijken naar wat er voor de toekomst te leren is uit de recente ontwikkelingen.

De aandacht voor werkgeluk komt weer terug. En dat is misschien nog wel essentiëler dan het al was. Werkgeluk zorgt ervoor dat medewerkers rechtop en inzetbaar blijven. En het verkleint de kans dat zij plotseling vertrekken naar een organisatie die nu hard groeit, het draagt bij aan aantrekkelijk werkgeverschap voor organisaties met vacatures. En daarbij is het van belang voor medewerkers zelf. Want is er iets waardevoller dan je goed voelen?

Hoe dan?

De combinatie van het belang van werkgeluk en de sterk veranderde omstandigheden werpt wel de vraag op hoe je nu aan werkgeluk moet werken. De spelregels van werk lijken zo sterk en zo plotseling veranderd, dat het bijna voelt alsof werken aan werkgeluk onontgonnen terrein is. Want hoe werkt dit eigenlijk in deze nieuwe situatie? Kunnen we onze ‘oude’ kennis nog wel gebruiken? En hoe dan?

Voor organisaties die mensen nu thuis aan het werk hebben, zijn de vraagstukken rondom werk-privébalans totaal veranderd. Voor leidinggevenden die nu onverwacht fysiek op afstand van hun medewerkers zitten, is het zoeken hoe zij toch contact houden en zowel de voortgang van het werk als het welbevinden van medewerkers kunnen volgen. Weer andere organisaties proberen een zware periode te overbruggen en realiseren zich dat dat niet kan zonder aandacht voor hoe hun medewerkers in hun vel zitten.

Medewerkers als belangrijkste kapitaal

Welke koers moet je nu kiezen om het nog ‘goed te doen’, als je in werkgeluk wilt blijven investeren? En wat kun je dan bereiken?

In het volgende artikel in deze serie van drie geef ik je een beter beeld van aan welke knoppen je nu kunt draaien om werkgeluk te bevorderen onder de huidige omstandigheden. Voor wie dit heel klinisch klinkt, licht ik vast een tipje van de sluier op. Het heeft alles te maken met menselijkheid. Maar misschien niet op een manier die je verwacht.

Welke vragen heb jij nu over werkgeluk?

Ik ben wel heel benieuwd naar waar jij de afgelopen maanden tegenaan bent gelopen in het bouwen aan werkgeluk. Wat speelt er in jouw organisatie aan vragen? Waar worstel jij mee? Wat zie je bij collega’s aan vragen?

Deel je vraag hier onder het artikel, ik reageer altijd!

Meer lezen?

Over een paar dagen publiceert Netwerk Werkgeluk het tweede artikel in deze serie ‘Werkgeluk: hoe moet dat nu?’ Ook lezen? Meld je nu aan voor de updates:

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk

2 reacties op “Werkgeluk: hoe moet dat nu? (deel 1)”

Ik zie de verbinding alweer afnemen.
Juist nu kunnen we het goede behouden als we blijven investeren in de relatie met medewerkers.

Ja, dat is jammer hè? Ik zie het ook gebeuren. En daarnaast zijn er juist teams die zich sterker verbonden voelen. Door het samen nastreven van een doel of omdat ze zich nu ineens bewust zijn van de afstand die er al was en bewuster (digitale) ontmoetingen plannen. Zie jij die beweging ook?

Reacties zijn gesloten.