Categorieën
Werkgeluk in de praktijk

Werkgeluk: er verdwijnt minder in het putje

Meer uit je mensen kunnen halen, structureel aanpakken van belemmeringen die de groei van je bedrijf dwarsbomen, in een krappe arbeidsmarkt voor elkaar krijgen dat sollicitanten zich spontaan bij jou melden in plaats van hoge recruitmentkosten? Dat kreeg Arnold Versteeg in zijn bedrijf voor elkaar door meer aandacht te hebben voor medewerkers en door met werkgeluk aan de slag te gaan.

Arnold Versteeg

Arnold deelt zijn verhaal met Netwerk Werkgeluk. Waarom startte hij met werkgeluk, hoe pakt hij het aan, welke aandacht heeft hij voor resultaten en welke effecten ziet hij?

Eigen ontwikkeling

Arnold Versteeg is eigenaar van VPT Versteeg, een bedrijf in gevelbekleding. Hij bouwde zijn bedrijf 25 jaar geleden vanaf de grond op en heeft nu zo’n 40 medewerkers in dienst. Hij beschrijft het als een informeel, familiair MKB-maakbedrijf.

‘De afgelopen jaren heb ik mezelf omgeturnd vanuit directief operationeel betrokken naar afstandelijk coachend en faciliterende DGA,’ zegt Arnold over zijn rol in het bedrijf.

Aanpak en stappen

In hoeverre stuur je op cijfers en resultaat?

‘We zijn nog niet zo getalgedreven dat we alles meten, vastleggen en alleen sturen op cijfers. Het onderbuikgevoel krijgt (gelukkig) nog ruim baan.’

Hoe ben je met het onderwerp werkgeluk in aanraking gekomen?

‘We waren al bezig met ons mensenkapitaal om er meer uit kunnen te halen. Zonder dat we wisten dat zoiets zou kunnen leiden tot werkgeluk. Van de naam werkgeluk hadden we niet eens gehoord of waren daar bewust mee bezig.

Na een aantal jaren proberen (try and error) van dingen die passen bij mijn bedrijf en die goed voelde werd het voor mij de hoogste tijd om me daar in te verdiepen. Een opleiding vond ik wel passend om nu concreet met meer theoretische onderbouwing een beleidsmatig kader te kunnen neerzetten en werkgeluk structureel in onze DNA kunnen inbedden en te borgen. Dit ga ik overigens samen studenten en docenten van Fontys Hogeschool in het najaar van 2020 uitvoeren.’

Hoe ben je gestart?

‘We hebben geen externe adviseurs aangetrokken en hebben we dit met gezond verstand uitgevoerd. Om te komen tot concreet werkgeluk, welzijn, betrokkenheid en dergelijke hebben we eerst een aantal voorwaarden of uitgangspunten moeten realiseren. Open en transparante communicatie, durven zeggen wat ons bezig houdt en delen van emotie maar vooral leren kennen als mens. Wees duidelijk in je doel, missie en visie en draag dat dagelijks uit.

Vanuit deze situatie vertrouwen uitspreken naar elkaar, zeggen dat fouten maken mag zolang je ervan leert en morgen het beter doet. Optimaliseer je proces en geef de medewerkers de juiste tools om hun werk goed te kunnen doen. Verbeter de werkomstandigheden, creëren van een duidelijke eigen bedrijfssfeer waarin mensen zich vertrouwd, veilig en zich thuis voelen.’

Rol medewerker en leidinggevende

Hoe is bij jullie de rolverdeling tussen medewerkers en leidinggevenden op het vlak van ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en resultaat?

‘We hebben geïnvesteerd in vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en zorgen dat de medewerkers voldoende ‘Fit for the future’ zijn. Daag ze uit in ontwikkelgesprekken, zoek samen naar talent, geef ze de regie over hun eigen loopbaanontwikkeling, stimuleer een leven lang leren en ontwikkelen. Leg vervolgens de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zo laag mogelijk in de organisatie.

De rol van het management is om zich stap voor stap minder met het proces te bemoeien. Laat het proces bij de medewerkers zelf en zeg vooral niet hoe mensen het moeten doen. Geef ze dus de ruimte, inspraak, zeggenschap en creëer dus draagvlak. Managers worden zo coaches die hun medewerkers stimuleren om zo meer uit hun carrière te halen en ze te prikkelen te groeien en te ontwikkelen. Daarmee zet je de groei in van je organisatie en maak je iedereen wendbaar en pomp je leer- en verandervermogen in je medewerkers en organisatie.’

Effecten

Dat is een flinke opsomming van wat je in je organisatie in gang gezet hebt. Medewerkers hebben hierin een centrale rol. Mooi om hier ook de effecten van te zien, lijkt me. Welke effecten zie je van deze aanpak?

‘De resultaten zijn te zien na een aantal jaren van voorbereiding en hieraan werken. We zien minder ziekteverzuim, nauwelijks of geen verloop (en daardoor geen kosten door inwerken nieuwe medewerkers), mogelijke nieuwe medewerkers sturen open sollicitaties (geen recruitmentkosten meer), medewerkers worden ambassadeurs en zijn trots op hun bedrijf en praten buiten het bedrijf daarover. Door inzet van social media communiceer je succesverhalen intern en extern waardoor de naam van je bedrijf gaat opvallen en er mensen buiten het bedrijf gaan roepen: daar wil ik zijn, want daar gebeuren mooie dingen. Er ontstaat dus langzaam een community waar mensen bij willen horen en daar een bijdrage willen leveren. Je start daarmee het proces van employer branding op. Belangrijk voor de kleinere bedrijven die het niet moeten hebben van een bekende naam of een superproduct en dan ook nog eens op een locatie die wat afgelegen is.’

Tips en adviezen

Welke tips heb je om hier met relaties buiten je bedrijf invulling aan te geven?

‘Ga de samenwerking aan met opleidingsinstituten en investeer in netwerken zodat je ook meer maatschappelijk actief en betrokken bent. Voeg dus ook buiten je eigen organisatie waarde toe.’

Welk advies zou je aan andere organisaties willen geven die twijfelen aan het nut van aandacht voor medewerkers en hun werkgeluk?

‘Zorg dat je opvalt door het anders te doen dan anderen. Wees dus sociaal innovatief en durf daarin te ondernemen. We vergroten ook daarmee de toekomstbestendigheid van de organisatie. Want enthousiaste, betrokken en gelukkige medewerkers leiden via tevreden klanten tot een positief rendement. Het geeft dus een positief effect op de loonsom in je company. Er verdwijnt simpelweg minder in het putje, er gaat minder verloren aan interne faalkosten en op termijn kan je meer rendement halen uit je medewerkers. Zo kan je meer meer omzet draaien zonder extra medewerkers. Voor mij is het glashelder: winst (=resultaten) is voor mij geen doel maar juist een gevolg!’

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk en publiceert regelmatig praktijkverhalen, actuele ontwikkelingen in werkgeluk en updates over Netwerk Werkgeluk. Wil je ook op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de updates: