Categorieën
Boek

Optimisme: de dubbele route naar werkgeluk

‘Optimisme ontstaat als ons vertrouwen groter is dan onze angst.’ Dat zegt Juul van den Boomen, teamcoach, gastspreker en auteur van het pas verschenen boek ‘Optimisme aan het werk, optimaliseer prestaties en werkgeluk met de power van optimisme’. Juul was vlak voor haar boek uit kwam te gast bij een mastermind voor leden van Netwerk Werkgeluk, om ons bij te praten over hoe optimisme een bijdrage kan zijn aan werkgeluk.

Optimisme aan het werk

Waarom is optimisme belangrijk?

Optimistische mensen zijn gelukkiger. Ze gaan veerkrachtiger om met tegenslagen. Omdat zij meer vertrouwen hebben, laten zij een groter doorzettingsvermogen zien. Ook gaan zij gemakkelijker betekenisvolle relaties aan. Allemaal aspecten die helpen om meer werkgeluk te ervaren. En dat doen optimisten dan ook: optimisten ervaren meer werkgeluk.

Optimisten zijn niet gek

Voor de duidelijkheid: met optimisten bedoelt Juul van den Boomen niet de mensen die de werkelijkheid uit het oog verliezen en riskant gedrag vertonen. Dit noemt zij ‘blinde optimisten’. Ook optimisten moeten een gezonde dosis realisme gebruiken. Zij stelt de optimisten tegenover fatalisten en pessimisten, die zich kenmerken door hulpeloos afhaakgedrag, apathie en negativiteit. Optimisten zijn juist pro-actief en enthousiasmerend.

Dat brengt ons op een tweede interessant verband met werkgeluk. Want naast dat optimisten meer werkgeluk ervaren, zijn zij ook de motoren waarop het verspreiden van werkgeluk in organisaties op draait.

Hoe helpen optimisten hun collega’s aan meer werkgeluk?

Eén van de grote uitdagingen bij het werken aan werkgeluk is, hoe je zoveel mogelijk medewerkers mee krijgt in een organisatie. Want wie al lekker in zijn vel zit, wil best meedoen en zelfs anderen enthousiast maken. Dat worden vaak de werkgelukambassadeurs die hun collega’s mee willen nemen op deze positieve trein.

Maar wat doe je met de critici, de cynici en de mopperaars? De pessimisten en fatalisten geloven niet dat je kunt werken aan werkgeluk. Zij stellen zich hulpeloos op, ervaren niet dat zij invloed hebben op of zij lekker in hun vel zitten of niet. Dit is een grote frustratie van werkgelukdeskundigen, CHO’s en anderen die juist graag wil dat ook die collega’s gaan zien dat ook voor hen werkgeluk binnen bereik is. Want het meekrijgen van wie al enthousiast is, is niet zo moeilijk. Maar hoe neem je die eeuwige mopperaars mee?

Optimisme als sleutel om aan werkgeluk te werken

optimisme glas half vol

De sleutel ligt in het bevorderen van het bewustzijn dat je optimisme kunt aanleren. Is het glas half vol of half leeg, hoe kijk je naar de realiteit? Want dat bepaalt wat je ziet en of dat beeld positieve of negatieve emoties bij je oproept. Negatieve emoties dragen bij aan pessimisme en verminderen het vertrouwen, verminderen je motivatie en het inzetten van je potentieel. Het resultaat van je inzet is daardoor minder en dit heeft weer een negatieve invloed op hoe je de werkelijkheid beleeft.

Zodra je je hiervan bewust bent, kun je er ook voor kiezen om anders naar de werkelijkheid te kijken. Een positieve kijk zorgt voor meer positieve emoties, optimisme en vertrouwen. Dit draagt bij aan motivatie, de inzet van je potentieel en een beter resultaat. En een beter resultaat geeft je weer een positievere kijk op de werkelijkheid.

Een positieve, optimistische kijk op de wereld zou dus weleens een hele belangrijke sleutel kunnen zijn om de cynische en apathische pessimisten en fatalisten mee te krijgen in het vergroten van werkgeluk. Kun je een deel van hen er bewust van maken dat je op verschillende manieren naar de wereld kunt kijken? En dat zij door anders te kijken, meer vertrouwen en minder angst ervaren? Dan verschuiven zij een stukje van pessimisme naar optimisme. En dat zijn juist de mensen die enthousiast acties oppakken om te bouwen aan werkgeluk. Eén van belangrijkste inzichten uit de mastermind van Juul van den Boomen was voor de leden van Netwerk Werkgeluk dat het belangrijk is om bij de start van een traject werkgeluk bewust in te zetten op vertrouwen en hoop, om zo ruim baan te geven aan optimisme.

Optimisme is een dubbele route naar werkgeluk

Zo zijn optimisten niet alleen die medewerkers die meer werkgeluk ervaren, maar kun je door meer optimisme steeds meer mensen enthousiast maken voor het bouwen aan werkgeluk. En maak je van optimisme een dubbele route naar werkgeluk.

Het boek ‘Optimisme aan het werk, optimaliseer prestaties en werkgeluk met de power van optimisme’ geeft je theoretische achtergronden en praktische handvatten om deze verandering in gang te zetten. Het zou mooi zijn als het jou als professional in werkgeluk ondersteunt om ook de moeilijker mee te krijgen collega’s een zetje richting werkgeluk te geven.

Meer lezen over werkgeluk?

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk. Daarom publiceert het Netwerk regelmatig nieuwe artikelen over actuele ontwikkelingen in werkgeluk, inspiratie, praktijkverhalen en Netwerk Werkgeluk.

Vraag je updates over werkgeluk aan en ontvang direct de inspiratiegids werkgeluk:

Netwerk Werkgeluk verbindt en versterkt professionals in werkgeluk

inspiratiegids werkgeluk