Categorieën
Werkgeluk in de praktijk

Kraanmachinisten maken werkgeluk

Kraanmachinisten en werkgeluk, dat is op het eerste zicht een onverwachte combinatie. Toch werkt Tanja Groenewegen van de Winkel voor Werkgeluk hier al een tijdje aan met hen: ‘Ik werk graag met echte doeners en aanpakkers, zowel bij medewerkers als bij leidinggevenden.’ Ze klom zelf een 90 meter hoge kraan in Amsterdam in om te ervaren waar een kraanmachinist werkt. En ze ging met 16 kraanmachinisten in gesprek.

Vitaliteitsschouw

De leidinggevende van deze machinisten trok aan de bel en betrok Tanja Groenewegen na een middag ‘Blij(f) aan het werk’ voor leidinggevenden over duurzame inzetbaarheid. Uit de vitaliteitsschouw bleek namelijk dat kraanmachinisten een vergroot risico lopen op uitval. Door het langdurig naar beneden kijken hebben zij vaak klachten aan nek en rug. Naast fysieke klachten hebben de machinisten ook last van werkdruk. Ze hebben immers te maken met de grote verantwoordelijkheid en veiligheid: van bovenuit zie je veel en je moet er blind op kunnen vertrouwen dat je collega op de grond de last goed vastmaakt. Daarbij komt het klimaat in de cabine: het is er koud in de winter en in de zomer kan de temperatuur oplopen tot zo’n 50 graden Celsius. En zie dan nog maar eens de veiligheid van je collega’s op de grond te bewaken.

Bruisende coalitie

Op een zaterdag kwamen daarom de 16 kraanmachinisten van dit bedrijf bij elkaar. Het thema was ‘Blij(f) aan het werk’. Tanja organiseerde deze dag samen met een leidinggevende en casemanager en begeleidde het proces: ‘Ik heb onder andere aan hen gevraagd wat er goed gaat en beter kan. Dit hebben zij in groepen uitgewerkt. De top 10 die daar uit voortkwam, is opgepakt door een vertegenwoordiging van 5 machinisten die op die dag aanwezig waren. Ik noem hen de bruisende coalitie: zij kunnen dit in de organisatie verder brengen. Ze hebben deze onderwerpen verder uitgezocht en komen nu samen met mogelijke oplossingen. Hun organisatie en leidinggevende vinden het belangrijk genoeg om er tijd, ruimte en geld voor vrij te maken. Best bijzonder, want normaal gaat het werk voor.’ En dan te weten dat kraanmachinisten schaars zijn, dat maakt het extra bijzonder.

‘Deze machinisten hebben bijvoorbeeld bekeken wat er te doen is aan de temperatuur in de cabine. Ze zijn zelf op zoek gegaan naar oplossingen. Zo kwamen zij bij een ‘camperboer’, die airco’s levert. Binnenkort presenteren zij zelf aan de directie hun bevindingen.’

Hoe voer je een goed gesprek over werkgeluk?

Dit is een heel concreet voorbeeld van hoe een organisatie met medewerkers aan de slag is gegaan met duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. En heel erg rondom een praktisch probleem opgezet. In jouw ervaring, wat helpt om in organisaties het gesprek te voeren met medewerkers over werkgeluk?

‘Wat kan bijdragen aan het goede gesprek over werkgeluk, is dat iedereen dezelfde taal spreekt. Dat maakt het voor leidinggevenden en medewerkers laagdrempeliger om hierover met elkaar in gesprek te gaan.’ Daarom heeft Tanja in de organisatie waar de kraanmachinisten werken, een aantal workshops ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ gegeven: ‘Het helpt in het gesprek als directie, HR en medewerkers één beeld hebben bij de term werkgeluk. En het helpt als zij allemaal dezelfde informatie hebben.’

‘Het kan best lastig zijn om werkgeluk en duurzame inzetbaarheid op de kaart te krijgen. Leidinggevenden en medewerkers zijn vaak bang om erover te beginnen. Want welke thema’s worden dan zichtbaar? En wat dan? Het eerste gesprek lukt dan nog wel, maar ze vinden wat daarna komt spannend. En daarom voeren ze ook dat eerste gesprek vaak niet. Leidinggevenden zijn vaak doorgegroeid vanuit de inhoud naar een leidinggevende functie. Vaak hebben ze de soft skills voor zo’n gesprek nog niet ontwikkeld. Het helpt hen dan enorm als het thema al eerder aan bod is gekomen. En als ze weten dat bijvoorbeeld HR of casemanagement beschikbaar is om met hen mee te denken. Dat verlaagt de drempel om in gesprek te gaan over werkdruk en werkgeluk.’

Resultaten

Over de resultaten zegt Tanja: ‘De leidinggevende wil door op de ingeslagen weg. De bruisende coalitie heeft inhoudelijk goede stappen gezet. En deze manier van werken leidt tot meer contact met deze groep medewerkers. Het geeft een andere dynamiek in de organisatie: er is meer regelruimte, meer eigen regie, meer creativiteit. En dat geeft meer autonomie, wat heel belangrijk is voor werkgeluk.’

Werkgeluk: jeukwoord?

Werkgeluk, kun je dat woord eigenlijk wel gebruiken in de bouw? Tanja: ‘Ik altijd naar verbinding in taal. Eigenlijk ben ik alleen procesbegeleider en organisator. En ik maak werkgeluk heel concreet. Bijvoorbeeld door te vragen aan het begin van een bijeenkomst of workshop wat mensen trots, blij of gelukkig maakt in hun werk. En soms maak ik er ook een grapje om, dat helpt.’

Tips van Tanja voor de praktijk

Tanja, wat moeten we wat jou betreft absoluut doen als we met medewerkers aan de slag gaan met werkgeluk?

‘Laat hen zelf bepalen wat werkgeluk en duurzame inzetbaarheid voor hen betekent. En ik zie dat er in een organisatie vaak allerlei tools, portals en instrumenten zijn die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. Maar dat die te weinig gebruikt worden. Focus op het contact tussen leidinggevende en medewerkers stimuleert het gebruik hiervan. Ondersteuning in dit gesprek kan hierbij dus enorm helpen.’

Samenwerking

Wat biedt samenwerking met anderen jou? ‘Ik werk graag samen met vakgenoten zoals loopbaanadviseurs, HR-businesspartners en andere trainers op gebied van werkgeluk. Als de samenwerking goed is, zie ik dit als 1+1=3. Het brengt me meer kennis, je vult elkaar aan. Twee weten meer dan één, je leert altijd van elkaar. En het brengt me inspiratie.

Interessant?

Ben je op zoek naar anderen om kennis en ervaring mee uit te wisselen? Word dan lid van Netwerk Werkgeluk.